Rezultate BACALAUREAT 2018, înainte de contestații. EDU.RO publică NOTELE LA BAC

de S.T.    |    04 Iul 2018   •   09:05
Rezultate BACALAUREAT 2018, înainte de contestații. EDU.RO publică NOTELE LA BAC

Rezultate BACALAUREAT 2018 edu.ro. Rezultatele la prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an vor fi afişate în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro miercuri, până la ora 12.00.

Tot miercuri vor putea fi depuse contestaţiile, între orele 12.00 - 16.00, iar REZULTATELE FINALE vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Rezultate BACALAUREAT 2018 edu.ro. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: să susţină toate probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, să susţină toate probele scrise şi să obţină nota cinci la fiecare dintre acestea, precum şi să obţină media șase, cel puţin, la probele scrise.

Cei peste 136.871 de candidaţi din toate promoţiile care s-au înscris pentru examenul de bacalaureat au susţinut joi ultima probă scrisă din această sesiune - proba la alegere a profilului şi specializării.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota iniţială se poate modifica, după caz, prin creştere sau descreştere, prin nota acordată la contestaţii.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestaţii este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferenţă între nota de la evaluarea iniţială şi cea de la contestaţii.

În premieră, probele orale ale examenului de bacalaureat au fost susţinute de elevi în luna februarie.

REZULTATE BAC edu.ro. Pe bacalaureat.edu.ro și www.antena3.ro găsești toate informațiile legate de examenele susținute de absolvenții clasei a XII-a.

RATA DE PROMOVARE LA BACALAUREAT 2017

Rata de promovabilitate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2017, înainte de contestaţii, a fost de 71,4%.

În 2016, promovabilitatea înainte de contestaţii a fost de 66,7%.

Rezultate BAC edu.ro. Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens.

Rezultate BAC edu.ro. În urma promovării examenului de bacalaureat, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.

Rezultate BAC edu.ro. Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

Rezultate BAC edu.ro

 

Rezultate BAC edu.ro. Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prez entat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Rezultate BAC edu.ro. Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat. Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc c ontestaţiile şi le înregistrează. Cererile prin care se contestă notele obţinute la e valuarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al c omisiei din centrul de examen.

EDU.RO NOTE BAC. Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.


Rezultate BACALAUREAT 2018 edu.ro

 

Absolvenţii de liceu care nu au promovat examenul în această sesiune se pot înscrie la cea de-a doua sesiune, care se va desfăşura în perioada august-septembrie.

edu.ro NOTE BAC 2018. CALENDAR EXAMEN BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2018

 

Parteneri
x close