Antena 3 CNN Actualitate SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO. Ce subiecte au primit elevii la FILOSOFIE

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO. Ce subiecte au primit elevii la FILOSOFIE

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO. Ce subiecte au primit elevii la FILOSOFIE
21 Mar 2019   •   07:45

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO. Simularea examenului de bacalaureat continuă joi cu proba la alegere a profilului şi specializării, susţinută doar de elevii claselor a XII-a.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019  FILOSOFIE Ă EDU.RO Rezultatele vor fi comunicate pe data de 29 martie.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Probele vor începe la ora 9,00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Model de subiect 2018 Proba E. d) Filosofie Model

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocaională, cu excepia profilului militar.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieti pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situatiile
de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Întrebarea „De ce exist?” vizează problematica:
a. relației dintre identitate și alteritate
b. progresului cunoașterii
c. relației dintre adevăr și eroare
d. sensului vieții
2. Conform filosofului Lucian Blaga, omul este dispus să renune la propria fiină pentru:
a. a avea un destin implacabil
b. împlinirea destinului creator
c. a respinge destinul
d. împlinirea fatalităii
3. Răspunsul la întrebarea „Ce este virtutea?” este dat de:
a. etică
b. estetică
c. etimologie
d. epistemologie
4. Libertatea face parte din categoria conceptelor corelative care nu pot fi gândite în lipsa semnificației unui alt concept; astfel libertatea poate fi gândită doar în relație cu conceptul de:
a. echitate sau etatism
b. limită sau constrângere
c. echilibru sau măsură
d. legitimitate sau liberalism
5. Potrivit concepției lui J.P. Sartre, responsabilitatea absolută este:
a. dreptul de a-ți urmări propriul bine, în felul tău propriu
b. revendicarea logică a consecințelor libertății noastre
c. facultatea de a lua decizii rezonabile
d. dreptul de a acționa fără nicio constrângere impusă din exterior
6. Dreptul la viață, dreptul la proprietate și dreptul la libertate sunt drepturi naturale, deoarece:
a. aparțin tuturor oamenilor, prin simplul fapt că s-au născut oameni
b. se aplică tuturor persoanelor majore și sunt garantate prin lege
c. aparțin oamenilor discriminați, prin simplul fapt că asigură prosperitatea acestora
d. au drept criteriu contractele încheiate între oameni care sunt subiecți egali în drepturi
7. Potrivit filosofului Imm. Kant, prin termenul cunoștințe a priori înțelegem judecăți:
a. tacite, dar evidente
b. independente de orice experiență
c. implicite, dar clar exprimate
d. bazate pe experiență
8. Un reprezentant al teoriei adevărului-corespondență cu faptele este:
a. W. James
b. B. Blanschard
c. J. Habermas
d. Aristotel
9. Imperativul categoric formulat de Imm. Kant, presupune să acționezi întotdeauna:
a. numai pentru dobândirea plăcerii și evitarea suferinței, conform principiului celei mai mari fericiri
b. conform principiului maximizării fericirii, astfel încât să crească intensitatea fericirii și numărul de oameni fericiți
c. numai conform acelei maxime prin care să poți vrea, totodată, ca ea să devină o lege universală
d. conform principiului prin care să poți vrea, totodată, să maximizezi utilitatea sau fericirea

10. Dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie este, din perspectiva Declarației Universale a Drepturilor Omului, un drept negativ, deoarece:
a. reprezintă un ansamblu de privilegii de care statul dispune în raport cu individul
b. pentru asigurarea lui, intervenția statului trebuie să fie cât mai mare
c. reprezintă un ansamblu de privilegii de care individul nu dispune în raport cu societatea
d. pentru asigurarea lui, intervenția statului trebuie să fie cât mai mică

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.ROSUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate concepte și teorii specifice moralei, iar în coloana din dreapta sunt numerotate enunțuri adevărate referitoare la acestea. Scrieți pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga si cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
a. Hedonismul
b. Eudaimonismul
c. Etica aplicată
d. Etica deontologică
1. A fost promovat, printre alții, de Aristotel.
2. Consideră că o acțiune are valoare morală doar dacă este guvernată de anumite principii normative ce-i asigură necesitatea și universalitatea.
3. Face din plăcere scopul suprem al omului.
4. Are drept obiect probleme morale controversate precum avortul sau eutanasia.
5. Alături de hedonism, face parte din categoria teoriilor epistemologice.
16 puncte
B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva practicării eutanasiei active.
8 puncte
C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importana creaiilor culturale în împlinirea
sensului existenei umane. 6 puncte

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:
Dar ce sunt prin urmare? Un lucru ce cugetă. Ce este acesta? Unul ce se îndoieste, întelege, afirmă, neagă, voieste, nu voieste, totdeodată imaginează si simte.(...) Prin urmare, din simplul fapt că stiu de existena mea si observ totodată că absolut nimic altceva nu apartine firii sau esentei mele, în afară de faptul că sunt fiintă cugetătoare, închei pe drept că esena mea constă în aceea doar că sunt fiină cugetătoare si cu toate că& am un corp care mi-e foarte strâns legat — fiindcă totusi, pe de o parte, am o idee distinctă si clară a mea însumi ca fiină cugetătoare doar, neîntinsă, iar pe de altă parte, o idee distinctă a corpului ca lucru întins doar, necugetător, e sigur că sunt deosebit cu adevărat de corpul meu si că pot exista fără el.
(R. Descartes, Meditaii despre filosofia primă)

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Răspundeți următoarelor cerințe:
1. Menionati, pe baza textului dat, două caracteristici ale fiinei cugetătoare. 4 puncte
2. Evideniati, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelatie existentă între termenii natură umană si cugetare. 10 puncte
3. Formulati un punct de vedere personal referitor la perspectiva filosofică prezentată în textul
dat. 4 puncte
B. Știind că, dreptatea procedurală înseamnă aplicarea corectă a legilor:
1. Argumentați, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunț.
6 puncte
2. Ilustrati, printr-un exemplu concret, modul în care egalitatea în faa legii este preferabilă oricărui alt tip de egalitate. 6 puncte

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, şi sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a dezvolta temele prevăzute în programa de examen şi parcurse până la această dată.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situaţia în care nu sunt suficienţi profesori de specialitate într-o unitate de învăţământ, există şi posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte şcoli.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Notele obţinute nu se contestă şi pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise, depusă de elevi sau de părinţii acestora.

SUBIECTE  SIMULARE BACALAUREAT 2019 FILOSOFIE EDU.RO Aproximativ 300.000 de elevi sunt aşteptaţi să participe la simularea examenului de bacalaureat, care a început luni cu proba scrisă de Limba şi literatura română.

×
Parteneri
România riscă să rămână fără banii de la UE!
x close