Antena 3 CNN Actualitate SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO. Ce subiecte au primit elevii la LOGICĂ

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO. Ce subiecte au primit elevii la LOGICĂ

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO. Ce subiecte au primit elevii la LOGICĂ
21 Mar 2019   •   07:45

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO. Simularea examenului de bacalaureat continuă joi cu proba la alegere a profilului şi specializării, susţinută doar de elevii claselor a XII-a.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO Rezultatele vor fi comunicate pe data de 29 martie.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO Probele vor începe la ora 9,00, moment în care, în fiecare sală, vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8,30. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO  MODEL DE SUBIECT 2018 Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică si toate profilurile si specializările din filiera vocaională, cu exceptia profilului militar

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO A. Scrieti pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1. Orice demonstrație se compune din:
a. criteriu, reguli, obiecte
b. definire, clasificare, inferență
c. teză, fundament, proces
d. termeni, propoziții, reguli
2. Raționamentul Dacă toți oamenii sunt iubitori ai naturii și toți agricultorii sunt oameni, atunci unii agricultori sunt iubitori ai naturii este un exemplu concret de raționament:
a. deductiv imediat
b. inductiv tare
c. deductiv mediat
d. inductiv slab
3. Raportul de contradicție se stabilește între termenii:
a. copil - elev
b. zăpadă - omăt
c. legal - ilegal
d. nuvelă - roman
4. Predicatul logic al propoziției Toate examenele importante sunt experiențe de viață utile este:
a. sunt
b. sunt experiențe
c. sunt experiențe de viață
d. experiențe de viață utile
5. Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este aceea conform căreia:
a. criteriul clasificării trebuie să fie util într-o operație
b. pe aceeași treaptă a clasificării, criteriul trebuie să fie unic
c. criteriul clasificării trebuie să fie alcătuit numai din termeni singulari
d. criteriul clasificării trebuie să fie alcătuit numai din termeni simpli
6. Din punct de vedere extensional, termenul trandafir este:
a. vid, singular, colectiv, precis
b. nevid, general, distributiv, precis
c. singular, nevid, colectiv, vag
d. general, vid, distributiv, vag
7. Un exemplu de inducție incompletă este următorul raționament:
a. Dacă unii elevi de liceu sunt sportivi, atunci unii sportivi sunt elevi de liceu.
b. Dacă unii elevi de liceu sunt sportivi, atunci alți elevi de liceu nu sunt sportivi.
c. Dacă toți elevii de liceu sunt sportivi, atunci unii elevi de liceu sunt sportivi.
d. Dacă unii elevi de liceu sunt sportivi, atunci toți elevii de liceu sunt sportivi.
8. Un exemplu de inducție completă este următorul raționament:
a. Dacă toți filosofii sunt oameni cumpătați, atunci unii oameni cumpătați sunt filosofi.
b. Dacă unii filosofi sunt oameni cumpătați, atunci toți filosofii sunt oameni cumpătați.
c. Dacă fiecare filosof este om cumpătat, atunci toți filosofii sunt oameni cumpătați.
d. Dacă unii filosofi sunt oameni cumpătați, atunci alți filosofi nu sunt oameni cumpătați.
9. Dacă termenului pisică neagră i se elimină proprietatea neagră, atunci:
a. intensiunea scade, extensiunea crește
b. intensiunea crește, extensiunea scade
c. intensiunea crește, extensiunea crește
d. intensiunea scade, extensiunea scade
10. Propoziția Unele zile de toamnă sunt călduroase este:
a. universală negativă
b. particulară negativă
c. universală afirmativă
d. particulară afirmativă
20 de puncte
B. Fie termenii A, B, C si D, astfel încât termenul A se află în raport de contradicție cu termenul B, termenul C este o specie a lui B, iar termenul A este gen pentru termenul D.
1. Reprezentati, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei patru termeni. 4 puncte
2. Stabiliti, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, care dintre următoarele propoziii sunt adevărate si care sunt false (notai propozitiile adevărate cu litera A, iar propoziiile false cu litera F):
a. Unii A sunt B.
b. Toi D sunt C.
c. Unii B sunt C.
d. Niciun A nu este C.
e. Unii B nu sunt C.
f. Toți A sunt D.
6 puncte
SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Se dau următoarele propozitii
1. Toate faptele bune sunt apreciate.
2. Unele teorii științifice nu sunt ușor de înțeles.
3. Niciun animal domestic nu este agresiv.
4. Unele instrumente de scris sunt fabricate manual.
A. Precizai formulele logice corespunzătoare propoziiilor 1 și 2. 2 puncte
B. Construii, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. 8 puncte
C. Aplicati explicit operaiile de conversiune si obversiune, pentru a deriva conversa si obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziiile 1 si 3, atât în limbaj formal, cât si în limbaj natural.
8 puncte
D. Construiti, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural obversa conversei propoziției 1. 4 puncte
E. Doi elevi, X si Y, opinează astfel:
X: Dacă niciun automobil nou nu este perfect, atunci toate automobilele noi sunt imperfecte.
Y: Dacă toți intelectualii sunt oameni, atunci toți oamenii sunt intelectuali.
Pornind de la această situație:
a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; 4 puncte
b. precizați corectitudinea/incorectitudinea raționamentelor formalizate; 2 puncte
c. explicați corectitudinea/incorectitudinea raționamentului elevului Y. 2 puncte

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Fie următoarele două moduri silogistice: aai-3, eae-2.
1. Scriei schema de inferenă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date si construiti, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenă. 8 puncte
2. Verificati explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ai ajuns. 6 puncte
B. Construiti, atât în limbaj formal cât si în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificati propoziia “Unele propoziții afirmative sunt adevărate”. 6 puncte
C. Fie următorul silogism: Niciun eschimos nu este apicultor, pentru că eschimoșii nu apreciază mierea iar toate persoanele care apreciază mierea sunt apicultori.
a. Precizați termenul minor al silogismului dat. 2 puncte
b. Menționați, în limbaj natural, premisa majoră a silogismului dat. 2 puncte
D. Fie următoarea definiie:
Logica este știința gândirii logice.
a. Menionati o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiia dată. 2 puncte
b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. si construiti o definiie care să o încalce, având ca definit termenul „logica”. 4 puncte

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO Subiectele sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare, în mod similar cu modelele publicate pe subiecte.edu.ro, şi sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitatea elevilor de a dezvolta temele prevăzute în programa de examen şi parcurse până la această dată.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO Evaluarea lucrărilor va fi realizată, în baza unor bareme care asigură unitatea şi obiectivitatea evaluării şi notării la nivel naţional, de către doi profesori din unităţile de învăţământ în care elevii susţin simularea. În situaţia în care nu sunt suficienţi profesori de specialitate într-o unitate de învăţământ, există şi posibilitatea de a solicita sprijin din partea profesorilor din alte şcoli.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO Rezultatele înregistrate vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

SUBIECTE SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO Notele obţinute nu se contestă şi pot fi trecute în catalog în baza unei cereri scrise, depusă de elevi sau de părinţii acestora.

SUBIECTE  SIMULARE BACALAUREAT 2019 LOGICĂ EDU.RO Aproximativ 300.000 de elevi sunt aşteptaţi să participe la simularea examenului de bacalaureat, care a început luni cu proba scrisă de Limba şi literatura română.

×
Parteneri
Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină! 35 de județe vizate
x close