Profeţia UIMITOARE care arată ce se va întâmpla cu marile puteri din Europa: "De ce aţi făcut din biserici, grajduri?!" .

de O.P.    |    26 Iul 2013   •   11:36
Profeţia UIMITOARE care arată ce se va întâmpla cu marile puteri din Europa: "De ce aţi făcut din biserici, grajduri?!" .

Părintele Cleopa, considerat un sfânt de foarte mulţi credincioşi, avea darul profeţiilor. Comuniunea sa cu Dumnezeu era o dovadă uimitoare a faptului că Hristos îi vorbea prin vise şi viziuni, iar încrederea lui în Dumnezeu era de neclintit.

Părintele Cleopa adesea cita din cartea "Hristmos", care a fost adusă în România de pe Muntele Athos. Aici, în jurul unei hărţi a Europei, erau scrise lucruri care aveau să se întâmple cu marile puteri ale vremii.

Nu se ştie de ce, dar cartea aceasta a dispărut fără urmă, însă părintele Cleopa a reuşit să copieze câteva fragmente din ea:

Italia
“Am văzut o femeie, pe curva Servastopi, care zicea: Fosta-am ţiitoarea unui împărat, dar mi-am pierdut fecioria”. Împăratul este Hristos, ţiitoarea este Biserica Italiei. În anul 1054 prin ruperea Bisericii catolice de cea ortodoxă şi-a pierdut fecioria dogmelor. A pierdut curăţia dogmelor originare ortodoxe. Mare păcat. Zice Agatanghel: că dacă ce se va face împărăţia creştineasca a răsăritului, va veni Papa de la apus şi se va uni cu Biserica Răsăritului şi se vor face una precum au fost şi mai înainte”.


România
Am văzut 3 focuri pe o movilă înaltă pe Dunăre, un glas strigă: Românie, Românie, sfârşitul necazurilor tale un 5 şi 50, adică 550 de ani. Vedenia are loc la anul 1327+550 de ani=1877, când România şi-a dobândit independenta. "Apoi am văzut un bou şi un leu". Boul este mult luptător, dar va scoate drepturile sale, anul 1916 biruinţa. "De când e ţara aceasta a avut numai de suferit, dar a răbdat ca şi boul" - este boul de pe stema Moldovei.

"Leul este prea viteaz, se va ridica deasupra cocoşului (Ungaria). Cocoşul însă va scoate ochii leului", i-a scociorât în 1940, ne-a luat Ardealul, dar "Leul (Transilvania) a luat înapoi de la unguri Ardealul.”

“Şi atuncea se vor duce toţi la dânsul din toate părţile şi îşi vor cere părţile ţărilor care au fost robite de alţi împăraţi, şi îşi vor lua locurile care le au stăpânit alţii cu nedreptate, pentru că, zice: se vor întoarce fiecare la cuiburile părinteşti, că zice Sf. Metodie: şi boul va răgi, adică ţara noastră (România), care era de jaful tuturor. Așișderea vor face naţiunile, şi îşi vor lua părţile lor fieștecare. Că împăratul acesta aşa va fi de paşnic, că va fi ca un tată al tuturora. România va lua toate hotarele sale! “Ungaria
“Amărâtul de cocos (Ungaria) se retrage în ţara lui şi nu mai cântă altul niciodată”. Nu va mai cânta Ungaria în România niciodată.

Germania
Spune profeţia, că va veni înapoi la ortodoxia la care a fost mai înainte de a ajunge protestantă. Şi Biserica romano-catolică se va întoarce la ortodoxia răsăritului.

Rusia

"Am văzut 4 stâlpi … Am auzit un glas: Rusie, Rusie, sora mea iubită, unde este bună ta credinţa? De ce ai făcut din Biserici grajduri? La tine va străluci făclia adevărată (ortodoxia), vei fi mult mai iubita la urmă, mai mult decât dintâi”. 70 de ani Biserica Rusiei a fost prigonita 1917-1987, iar acum s-au terminat cei 70 de ani de prigoană, după cum au profeţit sfinţii ruşi: Serghie de Radonj, Sf. Serafim de Sarov, Sf. Tihon de Zadonsk şi alţi sfinţi ruşi.

x close