x close

Anunţ de la ANAF! Ce declaraţii fiscale trebuie să depunem până la sfârşitul lui ianuarie

11 Ian 2017   •   15:28
Anunţ de la ANAF! Ce declaraţii fiscale trebuie să depunem până la sfârşitul lui ianuarie

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat, pe site-ul propriu, calendarul obligaţiilor fiscale care trebuie plătite în luna ianuarie, cu datele-limită şi categoriile de contribuabili care se încadrează la fiecare categorie.

- Declaraţia de înregistrare în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri


- Declaraţia de înregistrare fiscală, respectiv declaraţia de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere se completează de contribuabilii persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere. Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere. Se depune în termen de 30 de zile de la data înfiinţării/ data eliberării actului legal de funcţionare/ data începerii activităţii/ data obţinerii primului venit/ data dobândirii calităţii de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate iniţial.


- Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se depune până miercuri 25 ianuarie. Categoriile de contribuabili care depun această declaraţie: persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente.
Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului; orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.


- Declaraţia privind venitul estimat sau norma de venit se depune până marţi, 31 ianuarie.
Aceasta este necesară pentru schimbarea, prin opţiune, în condiţiile legii, a sistemului de impunere pentru persoanele fizice (de la impunere în sistem real la normă de venit sau invers) de către:
- contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de norme de venit, şi care doresc, prin opţiune, să treacă la impunere în sistem real.
- contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi în sistem real şi care doresc, prin opţiune, să treacă la impunere la normă de venit.
- contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală şi doresc să treacă la impunere în sistem real.
- contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor (sub 5 contracte de închiriere) impuse în sistem forfetar, şi doresc să treacă la impunere în sistem real.
Contribuabilii persoane fizice pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi care în anul fiscal anterior (2015) au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro; aceştia au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real începând cu 2016.Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv


- Declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii trebuie depusă până marţi, 31 ianuarie.

Mai multe aici.

 

Parteneri
Parteneri
sati