Antena 3 CNN Actualitate Federația părinților se opune examenelor de admitere la liceu, prevăzute ca opțiune în proiectul lui Klaus Iohannis, "România Educată"

Federația părinților se opune examenelor de admitere la liceu, prevăzute ca opțiune în proiectul lui Klaus Iohannis, "România Educată"

Federația Națională a Asociațiilor de Părinți spune că susține proiectul “România educată”, dar se opune propunerii ca liceele să poată organiza astfel de examene.

Federația părinților se opune examenelor de admitere la liceu, prevăzute ca opțiune în proiectul lui Klaus Iohannis, "România Educată"
Sursa foto: Hepta
de Mia Lungu    |    15 Iul 2021   •   13:53

Federația precizează că susține modalitatea de repartizare computerizată a elevilor folosită în sistemul actual, modalitate descrisă drept “transparentă, echitabilă  și care permite oricărui elev  să ajungă la unitatea de învățământ propice dezvoltării sale”.

Printre motivele invocate:

  • Sunt reduse opțiunile elevilor bine pregătiți la una singură
  • Va fi nevoie de o pregătire diferențiată a liceelor
  • Examenele diferențiate, în funcție de ceea ce consideră fiecare școală că e necesar, vor duce la lipsă de transparență, echitate și egalitate de șanse
  • Sistemul de admitere bazat pe subiecte concepute de profesori nu oferă garanția integrității
  • Admiterea diferențiată va genera lipsă de coerență a valorilor și va adânci segregarea și inechitățile
  • Se va produce o ierarhie nefirească între licee

Federația Națională a Părinților își manifestă susținerea pentru proiectul „România Educată” considerând imperios necesară implementarea unui proiect național al cărui deziderat este ca educația să devină o „prioritate reală la toate nivelurile”, cu scopul de a avea „un sistem educațional echitabil, care asigură și respectă dreptul fiecărui elev la educație de calitate, organizată într-un sistem caracterizat prin integritate, etică și profesionalism”.

Avem convingerea că finalitatea parcursului educațional trebuie să fie obținerea unor  diplome recunoscute la nivel mondial, care să reflecte dobândirea unor competențe reale. Aceste deziderate se pot realiza doar printr-o reformă profundă la nivelul întregului sistem de educație din România, începând cu învățământul preșcolar și culminând  cu cel superior, în care să regăsim universități puternice, parte din elita mondială (în acest moment, ne aflăm în situația de a nu avea nicio universitate în top 1000 QS World University Rankings 2021).

Viziunea proiectului în ceea ce privește accesul în ciclul de învățământ liceal și recentele declarații ale domnului Ministru al Educației, Sorin Cîmpeanu, privind posibilitatea organizării de către unitățile de învățământ liceal a unor examene proprii de admitere, separat de examenul de evaluare națională, au stârnit un val de îngrijorare în rândul majorității părinților.

Federaţia noastră nu susține această modalitate de evaluare, ținând cont de următoarele aspecte:

           1. În sistemul de admitere propus, elevii care nu vor întruni punctajele necesare admiterii în liceul/profilul pentru care au candidat, dar ale căror rezultate sunt excepționale, vor fi repartizați în școli mult sub nivelul lor de pregătire, unde nu vor avea posibilitatea să își valorifice întregul potențial. Considerăm că limitarea opțiuniunilor de acces a copiilor foarte bine pregătiți, la una singură,  constituie un dezavantaj al sistemului propus, cu pierderi majore în planul dezvoltării personale. În sistemul actual, elevii beneficiază de posibilitatea exprimării mai multor opțiuni, astfel încât fiecare elev să aibă acces într-un liceu care corespunde cu rezultatele sale și care îi poate asigura un parcurs școlar adecvat propriei deveniri;

          2. Noul sistem va necesita o pregătire diferențiată a elevilor care va trebui să acopere atât exigențele specifice anumitor licee, pentru examenul de admitere,  cât și pe cele specifice evaluării naționale, în cazul în care va fi necesar, nefiind admis la liceul pentru care a optat inițial. Examenul de evaluare națională actual reprezintă o formă de evaluare standardizată, elevii fiind testați unitar;

            3. Examenul de admitere diferențiat, în funcție de ceea ce consideră fiecare şcoală a fi necesar de evaluat, va conduce la o lipsă de transparență, echitate și egalitate de şanse, subiectele urmând a fi concepute diferit, având la bază tipologii diferite de evaluare. Evaluarea națională actuală se desfășoară aplicând un sistem conceput de experți în programele şcolare, în mod obiectiv;

             4. Un sistem de admitere cu subiecte concepute de profesori, la nivelul fiecărei unități de învățământ, nu oferă garanția integrității. Acest sistem de elaborare a subiectelor poate genera și un conflict major de interese, elevii care provin din ciclul gimnazial al şcolii respective  fiind avantajați de faptul că au beneficiat permanent de o predare conformă cu exigențele respectivelor licee, reflectată și în modul de concepere a subiectelor de examen. În plus, va exista o presiune externă foarte mare asupra profesorilor respectivi care vor fi asaltați de elevi și părinții acestora pentru a oferi o pregătire suplimentară,  specifică tipului de subiecte pe care le elaborează;

 5. Admiterea diferențiată în unitățile de învățământ liceal va genera o lipsă de coerență a valorilor morale, sociale,  va adânci segregarea şi inechitățile (în special pentru elevii cu posibilități materiale reduse sau proveniți din mediul rural, care nu vor avea posibilitatea unei pregătiri corespunzătoare pentru tipul de subiecte redactate de fiecare liceu),  va conduce la o motivație negativă pentru elevi şi părinții acestora, cei mai mulți renunțând la posibilitatea continuării studiilor într-o anumită școală, de teama unui eșec. Toate acestea, contravin scopului proiectului „România educată” , acela de a construi un sistem de educație unitar, la aceleași standarde, pentru toți copiii români;

            6. Educația este un drept și a crea un sistem propriu de evaluare e discriminatoriu, în sine, față de acest drept. Se va produce o ierarhie nefirească între unitățile de învățământ, ținând cont că fiecare în parte oferă propriile beneficii, baza materială, resursa umană performantă în anumite specializari. Aceste diferențe vor crea o competiție nedreaptă, ierarhii nerealiste. Practic, în loc să construim progresul real, prin încurajarea frecventării cu succes a oricărei instituții de învățământ, în loc să formăm caractere și competențe necesare adaptării la realitățile socio-economice,  continuăm să transformăm educația, școala ca instituție, într-un stigmat.

Modalitatea de repartizare computerizata a elevilor realizata de sistemul actual, la nivel național, este transparentă, echitabilă  și permite oricărui elev  să ajungă la unitatea de învățământ propice dezvoltării sale, de aceea susținem menținerea acesteia.      

Consideram că actualul mod de evaluare poate fi îmbunătățit prin mărirea gradului de dificultate a unor subiecte, astfel încât să se poată asigura o selecție corecta a elevilor, conform pregatirii lor, în vederea admiterii la toate liceele/ colegiile, inclusiv la cele ”de top”. Avem nevoie de un Examen Național, cu subiecte unice, riguros, echitabil, integru, cu evaluare de competențe multiple, care să devină un instrument corect de evaluare a tuturor candidaților. Copiii sunt capabili să facă față unui astfel de examen și să-și continue în mod frumos și firesc studiile, inclusiv in unitati de învățământ profesional /dual, pentru că piața muncii presupune diviziunea acesteia, iar la ora actuală avem mare nevoie de profesioniști în orice domeniu.

Ne dorim ca, pe măsură ce vor fi elaborate normele legale si metodologiile necesare punerii în aplicare a proiectului „România Educată”, să avem o imagine mai detaliată a tuturor  transformărilor ce urmează să se producă.

Federația Națională a Părinților își declară întreaga disponibilitate la dialog si cooperare în vederea definirii și implementării unor strategii coerente, aplicabile, care să conducă la atingerea scopului proiectului.

Președinte Iulian Cristache

×
Parteneri
ANAT propune taxe noi pentru turiști
x close