Antena 3 CNN Actualitate Justiție Societatea Tel Drum, trimisă în judecată de DNA

Societatea Tel Drum, trimisă în judecată de DNA

Societatea Tel Drum, trimisă în judecată de DNA
Sursa foto: Foto: Agerpres.ro
27 Dec 2017   •   14:51

Celebra deja companie Tel Drum a fost trimisă în judecată de DNA, în dosarul privind fraudarea fondurilor europene. Societatea, alături de administratorii ei, vor fi judecaţi pentru că ar fi apelat la inginerii financiare pentru a cumpăra un utilaj de mixturi asfaltice.

Prejudiciul adus statului este de 1 milion de euro, susţin procurorii.

 

 

”În cauza mediatizată prin comunicatelenr. 828/VIII/3 din 18 august 2017 și nr 1154/VIII/3 din 11 decembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

-    S.C. TEL DRUM SA, persoana juridică

-    PITIȘ PETRE și VIȘAN MIRCEA, reprezentanți ai S.C. TEL DRUM SA,

fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

-    S.C. WFA IMPEX SRL, persoana juridică

-    ION FLORIAN, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL,

-    NEDA FLOREA, reprezentant al S.C. TEL DRUM SA,

fiecare pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecințe deosebit de grave

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În anul 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comercială TEL DRUM SA în cadrul programului „Creșterea Competitivității Economice”, finanțat din fonduri europene. În cadrul proiectului, TEL DRUM SA urma să achiziționeze o „stație mobilă de mixturi asfaltice pentru creșterea competitivității economice a SC TEL DRUM SA”.

Proiectul trebuia implementat până la data de 31 decembrie 2015.

La data de 2 septembrie 2015, Tel Drum SA a publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro anunțul de achiziție de bunuri (stația mobilă), iar în urma derulării etapelor din procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri a fost declarată câștigătoare firma WFA Impex SRL.

După depunerea cererii de rambursare în luna februarie 2016, beneficiarul TEL DRUM SA a primit în cadrul proiectului, suma nerambursabilă de 4.849.375 lei, sumă apropiată de valoarea maximă eligibilă, din care majoritatea, respectiv suma de 4.170.462,5 lei provenind din fonduri europene.

În rechizitoriu se arată că, în cadrul proiectului finanțat din bani europeni, reprezentanții Tel Drum SA, inculpații Vișan Mircea, Petre Pitiș și Neda Florea și reprezentantul WFA Impex SRL, inculpatul Ion Florian, au încălcat, pe de-o parte, regulile privind derularea procedurii de atribuire a contractului de furnizare și, pe de altă parte, au întocmit documente care atestau fapte și împrejurări nereale (documente utilizate ulterior în obținerea fondurilor nerambursabile) în sensul că:

-    au simulatprocedura de atribuire, reprezentanții Tel Drum SA fiindînrealitatecei care au negociatprețulșicondițiileachizițieiutilajului de la firma furnizoare, întimpce WFA Impex SRL a fostdoar uninterpusscripticînprocedură; aceastăsocietate nu aveaniciexperiențașinicicapacitatea de a furnizautilajulîn mod independent

-    au datfirmeiWFA Impex SRL informațiileprivindderulareaproiectului, condițiile de participareșidocumentațiatehnicăînainte de publicareaanunțului de cerere de oferte, prinaceastaeliminândcaracterulconcurențial al procedurii de atribuire

-    au întocmitși au depusdeclarațiiprivindlipsaconflictului de intereseîntrereprezentanțiibeneficiaruluișiofertantdeși WFA Impex SRL era într-o situație de afiliere cu Tel Drum SA iarîntrePetrePitiș, Neda Florea și Ion Florian era atât o relațieprofesionalăcâtșiunapersonală, WFA Impex SRL funcționând ca o societatesatelitpentru Tel Drum SA

-    au măritîn mod nejustificatvaloareadevizului general depus de WFA Impex SRL, Tel Drum SA fiind de acordsăachitesuma de 200.000 lei fără TVApentruamenajareaterenuluideșiterenul era dejaamenajatșicimentat, suma de 560.000 lei pentrumontajasistențăpentrumontaj (desi acesta se făcea sub îndrumareafurnizorului principalși cu muncitorii de la Tel Drum SA) șisuma de 871.840 lei pentrucheltuieli diverse șineprevăzute

-    au întocmitproceseleverbale cu privire la derulareaprocedurii de atribuireși nota justificativă de atribuirecunoscândcăprocesul de atribuireestesimulatșicăîncauzăexistă un conflict de interese care ar fi dus la eliminareaofertantului WFA Impex SRL din procedura de achiziție; proceseleverbale respective au fostutilizate ca documentejustificativepentrucererea de rambursare

-    au întocmitproceseleverbale de predare-primire, recepțieșipunereînfuncțiune, consemnând aspect nerealeîncuprinsulacestora,deși la momentulîntocmiriidocumentelorutilajul nu era completmontatșinici nu era pus înfuncțiune; proceseleverbale au fostutilizate ca documentejustificativepentrucererea de rambursare

-    au întocmit, semnatșidepuscererea de rambursare din data de 9 februarie2016 în care esteprecizată,în mod nereal,perioada 15.09.2015-31.12.2015 ca perioadă de referințăpentrufinalizareaproiectuluișifaptulcăregulileprivindajutorul de stat, achizițiilepublice, protecțiamediuluișiegalității de șanse au fostrespectate

-    au întocmitraportul final al proiectului, pentruperioada de referință 23.12.2015-09.02.2016 în care se precizează, în mod nereal, căbeneficiarul a realizattoateactivitățileprevăzute a fi realizateprinproiect cu respectareaclauzelorprevăzuteîncontractul de finanțareșisuntmenționate ca justificativeproceseleverbale de predare-primireșipunereînfuncțiune a stației

 

Documentele cu conținut nereal (cererea de rambursare, raportul final al proiectului, procesele verbale de predare-primire, de punere în funcțiune a stației mobile, de recepție , declarația privind lipsa conflictului de interese în cadrul procedurii de achiziție) au fost completate și semnate de reprezentantul legal al beneficiarului Pitiș Petre și de directorul de proiect Vișan Mircea șiIon Florian, reprezentant al persoanei juridice WFA IMPEX SRL.

Aceste documente cu conținut nereal au fost ulterior utilizate pentru acordarea sumei de 4.849.375 lei cu titlu de cheltuială eligibilă nerambursabilă (din fonduri europene și din bugetul național), sumă obținută pe nedrept de Tel Drum SA.

Practic, procedura prin care TEL DRUM SA a achiziționat stația mobilă de preparare mixturi asfaltice a fost una simulată. Ofertantul câștigător - firma WFA IMPEX SRL- este o firmă care are o relație de afiliere cu TEL DRUM, ea fiind interpusă între furnizorul utilajului și beneficiarul TEL DRUM cu unicul scop de a majora artificial prețul de achiziție a utilajului și, pe cale de consecință, de a majora suma nerambursabilă obținută de TEL DRUM SA

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europenes-a constituit parte civilă în cauză cu suma de cu suma de4.849.375 lei reprezentând cheltuiala eligibilă nerambursabilă.

În vederea recuperării sumei de bani obținute în mod injust, procurorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților persoane fizice Ion Florian, Pitiș Petre, Neda Florea, Vișan Mirceapână la concurența sumei reprezentând valoarea fondurilor europene obținute injust.

De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asuprabunurilor mobile și imobile aparținândinculpaților persoane juridice TEL DRUM SA și WFA IMPEX SRL, până la concurența sumei reprezentând valoarea fondurilor europene obținute injust.

Dosarul are la bază o sesizare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor înregistrată la data de 16 mai 2017. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București, cu propunere de a se menține măsurileasigurătoriidispuse în cauză. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, se arată în comunicatul DNA.

×
Subiecte în articol: tel drum proces dosar DNA
Parteneri
Atenție, români! Înșelătorie nouă în numele Poștei Române
x close