SRI, răspuns oficial în cazul Hexi Pharma. Comisia de control: Dan Condrea nu a fost supravegheat

de A.M.P    |    25 Mai 2016   •   13:40
SRI, răspuns oficial în cazul Hexi Pharma. Comisia de control: Dan Condrea nu a fost supravegheat Foto:Klaus Iohannis/f=facebook

Comisia parlamentară de control SRI precizează, miercuri, într-un comunicat, că Serviciul nu a avut mandat de securitate naţională pentru Hexi Pharma şi Dan Condrea, întrucât nu au fost întrunite condiţiile juridice pentru o astfel de solicitare care presupune restrângerea temporară a unor drepturi.

"În activităţile Serviciul Român de Informaţii, mandatul de securitate naţională este utilizat proporţional cu gradul de manifestare a ameninţărilor concrete la adresa securităţii naţionale şi în situaţii în care sunt epuizate posibilităţile de documentare prin alte mijloace şi metode specifice activităţii informativ operative. În speţa Hexi Pharma şi în cazul particular al domnului Condrea nu au fost întrunite condiţiile care să fundamenteze juridic o astfel de solicitare, in conditiile în care o astfel de solicitare implică restrangerea temporară a unor drepturi şi libertăţi fundamentale" se arată într-un comunicat de presă al Comisiei, semnat de preşedintele Georgian Pop.

Comunicatul complet:

În baza controlului Comisiei declanșat în data de 23.05.2016, vă facem cunoscute următoarele precizări:

Prin prisma obiectivelor naționale de securitate stabilite de Strategia Națională de Apărare a țării, corelat cu Planul Național de Priorități Informative pe anul 2016, activitatea derulată de Serviciul Român de Informații are în vedere, printre alte obiective, și deficiențele din sistemul național de sănătate (în cadrul unui obiectiv specific — prevenirea/contracararea afectării grave a dreptului la ocrotirea sănătății).

Din această perspectivă, precizăm faptul că problematica infecțiilor nosocomiale a reținut atenția Serviciului Român de Informații în contextul investigării unor deficiențe sistemice în domeniul sănătății care favorizau, alături de alte consecințe negative, și riscul producerii de astfel de infecții intraspitalicești.

În activitățile de investigare a amenințărilor pe care le reprezintă infecțiile nosocomiale, Serviciul Român de Informații a obținut și valorificat un număr semnificativ de date și informații (așa cum rezultă din comunicatul de presa anterior al Comisiei, care sintetizează controlul efectuat pe problematica infecțiilor intraspitalicești/nosocomiale, in general, și pe cazul HEXI PHARMA, în particular), inclusiv cu privire la activități ilicite ale mai multor persoane fizice și entități comerciale, printre care și firma Hexi Pharma, respectiv responsabili din cadrul acesteia.

Datele care puneau în evidență săvârșirea unor fapte cu caracter penal au fost valorificate prin informarea organelor de urmărire penală.

Cu referire clară la solicitarea pe care Comisia a adresat-o Serviciului Român de Informații (în ce măsură se poate integra cazul Hexi Pharma ca 'un caz de securitate națională'):

Specific, referitor la cazul Hexi Pharma, din verificările Comisiei a rezultat că în prezent Serviciul Român de Informații este angajat, potrivit legislației în vigoare, în cooperarea cu organele de urmărire penală. Această cooperare se realizează conform legislației în vigoare și cu respectarea condiționărilor impuse de Decizia 51/2016 a CCR. Pe de o parte, această situație exclude competența Serviciului Român de Informații în implementarea măsurilor autorizate de magistrați, în cadrul dosarului penal. Pe de altă parte, ulterior informărilor transmise către organele de aplicare a legii, nu au rezultat temeiuri operative suplimentare care să fundamenteze oportunitatea și legalitatea deschiderii unei noi operațiuni informative la nivelul Serviciului.

În concluzie, la nivelul SRI au fost și sunt în derulare mai multe cazuri de securitate națională (operațiuni informative) în problematica infecțiilor nosocomiale și intraspitalicești, din care au rezultat date și informații relevante, inclusiv cu privire la Hexi Pharma, dar compania Hexi Pharma sau reprezentanți ai acesteia nu au constituit, în sine, 'un caz de securitate națională'.

În ceea ce privește o altă solicitare a Comisiei noastre, respectiv posibilitatea utilizării unui mandat de securitate națională, in acest caz, pentru persoanele implicate și, în particular, pentru dl. Condrea, precizăm următoarele:

În activitățile Serviciul Român de Informații, mandatul de securitate națională este utilizat proporțional cu gradul de manifestare a amenințărilor concrete la adresa securității naționale și în situații în care sunt epuizate posibilitățile de documentare prin alte mijloace și metode specifice activității informativ operative. În speța Hexi Pharma și în cazul particular al domnului Condrea nu au fost întrunite condițiile care să fundamenteze juridic o astfel de solicitare, în condițiile în care o astfel de solicitare implică restrângerea temporară a unor drepturi și libertăți fundamentale.

În concluzie, în urma Controlului realizat de Comisie, a rezultat că, în cazul Hexi Pharma, nici compania și nici persoanele menționate în solicitarea Comisiei nu au făcut obiectul unor mandate de securitate națională sau măsuri de supraveghere operativă.

Precizăm, spre informarea opiniei publice, că în cadrul actualului control, Serviciului Român de Informații a pus la dispoziția Comisiei o prezentare privind metodele/reglementările/legislația după care se definesc operațiunile informative ('cazurile de securitate națională').

Reiterăm (cum am precizat și în comunicatele de presă anterioare) că, datorită faptului că în momentul de față este în desfășurare o anchetă penală și, pe de altă parte, la nivelul obiectivului asumat de SRI 'prevenirea/contracararea afectării grave a dreptului la ocrotirea sănătății' există operațiuni în desfășurare (art.7 alin 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 30/1993) competențele de control și de comunicarea publică ale Comisiei sunt supuse acestor condiționalități legale.

x close