Antena 3 CNN Economic Conținut plătit Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Amara anunță începerea proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ AMARA PRIN AMENAJAREA PLAJEI PERLA"

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Amara anunță începerea proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ AMARA PRIN AMENAJAREA PLAJEI PERLA"

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea turismului în cadrul staţiunii Amara, prin îmbunătăţirea infrastructurii specifice activităţilor de agrement, tratament şi de relaxare existente la nivelul staţiunii

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Amara anunță începerea proiectului "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ AMARA PRIN AMENAJAREA PLAJEI PERLA"
27 Mai 2020   •   09:11

Titlu proiect: DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM ÎN STAȚIUNEA BALNEOCLIMATERICĂ AMARA PRIN AMENAJAREA PLAJEI PERLA

Numele Beneficiarului: Unitatea Administrativ Teritorială Orașul AMARA

Axa/Prioritate de Investiții: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de Investiții 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice

Autoritatea de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Valoarea totală a proiectului: 15.056.661,11 lei, din care finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 14.581.050,52 lei (finanțare nerambursabilă din FEDR – 85,00% și din bugetul național – 13,00%), valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului în sumă de 297.572,46 lei, iar valoarea neeligibilă 178.038,13 lei.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este reprezentat de dezvoltarea turismului în cadrul staţiunii Amara, prin îmbunătăţirea infrastructurii specifice activităţilor de agrement, tratament şi de relaxare existente la nivelul staţiunii.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific nr. 1: Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement şi relaxare, prin amenajarea Plajei Perla, într-o perioadă de 33 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul specific nr. 2: Valorificarea resurselor turistice naturale specifice stațiunii prin dezvoltarea infrastructurii de tratament într-o perioadă de 34 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Obiectivul specific nr. 3: Promovarea infrastructurii ce face obiectul investiției către grupul țintă timp de 8 luni, în vederea menținerii turiștilor actuali și atragerea unor noi turiști în cadrul stațiunii Amara.

Durata de implementare: 71 luni (între 25.02.2016 și 31.12.2021)

Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, județul Ialomița, orașul Amara

Cod SMIS proiect: 118850.

×
Parteneri
Merg sau nu elevii luni la şcoală? Anunț de ULTIMĂ ORĂ
x close