Antena 3 CNN Actualitate Ce atribuţii avea procurorul Augustin Lazăr. Legea procuraturii din regimul comunist

Ce atribuţii avea procurorul Augustin Lazăr. Legea procuraturii din regimul comunist

Ce atribuţii avea procurorul Augustin Lazăr. Legea procuraturii din regimul comunist
de S.T.    |    04 Apr 2019   •   22:47

Mihai Gâdea a prezentat joi seară la Antena 3 legea procuraturii din regimul comunist.

LEGE nr. 60 din 26 decembrie 1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România:

ART. 3. Procuratura Republicii Socialiste România are urmãtoarele atribuţii:

a) asigura efectuarea urmãririi penale şi exercita supravegherea acesteia; supravegheazã respectarea legalitãţii la locurile de reţinere şi deţinere preventivã;
b) vegheazã la respectarea legii în cauzele de orice fel la instanţele judecãtoreşti, precum şi în ce priveşte activitatea acestora de punere în executare a hotãrîrilor şi a celorlalte titluri executorii;
c) supravegheazã respectarea legii în activitatea organelor de executare a hotãrîrilor judecãtoreşti penale şi a organelor de la locurile de executare a pedepselor, a mãsurilor educative şi a mãsurilor de siguranta;
d) rezolva reclamaţiile şi sesizãrile referitoare la încãlcarea legalitãţii şi ia mãsuri pentru restabilirea acesteia în cazurile în care nu este prevãzutã o procedura jurisdicţionalã;
e) organizeazã şi desfãşoarã activitatea ce îi revine în problemele de criminalistica şi de prevenire a infracţiunilor;
f) exercita orice alte atribuţii ce îi sînt date prin lege.

ART. 14
Procurorul verifica la locurile de reţinere sau de deţinere preventivã legalitatea mãsurilor de reţinere şi arestare preventivã, precum şi a condiţiilor de reţinere şi deţinere, luind mãsurile prevãzute de lege.
Dispoziţiile art. 25 alin. 1, 2 şi 3 se aplica în mod corespunzãtor şi în cazul verificãrilor prevãzute de alineatul precedent.

ART. 24
Procurorul supravegheazã respectarea de cãtre organele de la locurile de executare a pedepselor, locurile de munca ale condamnaţilor, locurile de executare a mãsurilor educative luatã fata de minori, precum şi de cãtre organele din instituţiile sanitare în care sînt internati medical bolnavi pe baza hotãrîrilor judecãtoreşti.
Procurorul are acces deplin la locurile şi instituţiile prevãzute în alineatul precedent, verificind legalitatea deţinerii sau internãrii, precum şi a condiţiilor de deţinere sau internare prevãzute de dispoziţiile legii.

×
Parteneri
Lista completă cu măsurile fiscale și ce impact vor avea în 2023 şi 2024
x close