EXPERTIZA EXTRAJUDICIARĂ care dovedeşte cum a fost "scos" şi umflat un prejudiciu inexistent în cazul privatizării ICA

06 Aug 2014   •   17:08
EXPERTIZA EXTRAJUDICIARĂ care dovedeşte cum a fost "scos" şi umflat un prejudiciu inexistent în cazul privatizării ICA Foto: Agerpres

Modul in care a fost "scos" si umflat un prejudiciu de altfel inexistent in cazul privatizarii ICA si care dovedeste reaua credinta a anchetatorilor ce au urmarit sa realizeze proba fundamnetala fara de care nu ar fi putut exista acuzarea a 12 persoane, inclusiv a lui Dan Voiculescu in acest dosar, reiese foarte clar din punctual de vedere extrajudiciar al unui reputat expert si auditor care are si licenta in acest domeniu in Statele Unite.

Este vorba de punctul de vedere al expertului Daniel Udrescu, in care se explica foarte clar care sunt erorile grave realizate de expertul DNA, Aurelia Nicolae la stabilirea unui prejudiciu care nu exista.

Cititi in integralitate aceasta expertiza extrajudiciara pe baza careia au adus argumente in fata instantei si unii dintre avocatii inculpatilor in dosarul ICA:

Metoda de evaluare pentru stabilirea prejudiciului este eronată

a. Metoda de calculare a investiţiei în Bioprod nu este considerată de Parchet şi experţi,
b. Metoda de evaluare a terenului nu diferenţiază pentru terenul grevat de sarcini supraevaluându-l
c. Valoarea terenului şi a clădirilor este dublată şi pentru evaluare negrevata şi pentru drept de folosinţă

a. Metoda de calculare a investiţiei în Bioprod nu este considerată de Parchet şi experţi

Procurorul îşi întemeiază supoziţii de spalare de bani pe fapte prescrise, începând cu anul 1991, anul înfiinţării Bioprod SRL, fără a considera în niciuna din evaluările şi expertizele efectuate principii contabile şi financiare cu privire la investiţii contabilizate în Contul 262 - Titluri de participare deţinute la societăţi din afara grupului.

Acest cont în contabilitatea ICA SA are atribuirea de "Cont 262 - Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu" sub incidenta Legii 82 - a contabilitatii, cont care are aceeasi atribuire in toate documentatiile legale (MF) sau comentate/ adnotate de diversi autori legate de contabilitatea intreprinderilor, pana la modificarile de legislatie contabila din 2000 - 2001 cand se cere armonizarea la legislatia contabila "comunitara", continuandu-se si astazi. Valoarea înregistrată in contabilitatea ICA SA in contul 262 Titluri de participare, la 31.03.2003 este de 12.186.688.000 ROL echivalentul a 1.218.668,80 RON. Aceasta valoare reflecta dreptul de folosinta asupra terenurilor si cladirilor pe care ICA SA l-a contribuit la capitalul Bioprod SA in 1999 si este un cost istoric, la 31.03.2003.

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta titlurilor imobilizate ale activitatii de portofoliu(titlurilor de participare detinute la BIOPROD SRL, apoi BIOPROD SA), pe care ICA SA le-a dobandit in vederea realizarii unor venituri financiare, fara interventia in gestiunea societatilor la care sunt detinute titlurile. Contul 262 este un cont de activ.
In debitul contului 262 s-au inregistrat:
- valoarea titlurilor de participare achizitionate la BIOPROD,
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare dobandite si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale aportate (106);
- valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net (761).
In creditul contului 262 se inregistreaza:
- valoarea cheltuielilor privind titlurile de participare cedate sau retrase detinute la societati din afara grupului de intreprinzatorul individual (108, 664/ 672);
- diferenta dintre valoarea titlurilor de participare cedate sau retrase si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale sau corporale (106).
Soldul contului reprezinta titlurile imobilizate ale activitatii de portofoliu existente (valoarea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului)..

Aceasta explicatie este necesara pentru ca modul in care au fost solicitate expertizele, precum si lucrarea specialistului DNA denota o lipsa de cunoastere a modului in care sunt evaluate activele si pasivele in stabilirea valorii de tranzactionare a actiunilor si diversele metode de evaluare folosite au analizat numai partial, o parte din active respectiv terenurile si cladirile, dar nu au facut o evaluare de capital social. Obiectivele din expertize au defavorizat inculpatii prin omisie.

În anul 1999 ICA SA a aportat în natură către Bioprod SA dreptul de folosinţă asupra clădirilor şi a diferenţei de 26.666 mp de teren, evaluat la suma de 60.000 USD in lei, pentru 40% din participarea ICA la capitalul BIOPROD SA, prin PV 2926/28.10.1999, urmat de un drept de superficie pentru care exista un drept de folosinta din 1992 asupra terenurilor în suprafaţă de 6.917,8 mp din CVC 174/15.06.1999 şi 249/30.06.1999, contra unei redevenţe de 3 USD/mp/an ce a fost transferat in final de la Bioprod SA la Grivco.

Suprafaţa de teren pe care o are ICA SA este de 36.676,79 mp conform titlului M07 2835/11.12.2002. Valoarea terenului la 31.03.2003 inregistrata in contabilitatea ICA in contul 211 Terenuri a fost de 1.498.131.000 ROL, iar in contul 212 Cladiri a fost de 7.209.734.669 ROL. Această suprafaţă reprezinta nuda proprietate, terenul fiind grevat de sarcini deci acest teren nu era liber de sarcini, având o valoare net inferioară şi nici cu suprafata de 26.666 mp, diferenta fiind contribuita la majorarea de capital a ICA. SA. Calcularea dreptului de folosinţă cerut de Parchet pe care GRIVCO îl deţine a fost contribuit de ICA la Bioprod SA. Nu exista teren liber de sarcini care sa fie evaluat ca teren liber, ci numai teren grevat de sarcini.

Rezultă că suprafaţa de 36.676,79 mp a fost grevate de sarcini, fiind înregistrate ca aport in contul 262 Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu la BIOPROD SA, din anul 1999, valoare irevocabila necontestata pentru participarea la Bioprod SA.

ICA SA este detinatoarea nudei proprietatii, care este un drept de proprietate asupra unui bun în privinţa căruia a fost constituit, în folosul Bioprod SA, un drept de folosinta si in folosul Grivco un drept de superficie, golindu-i-se astfel conţinutul, de atributele posesiei şi folosinţei.

Nudul proprietar are un drept de dispoziţie asupra bunului, numai în ce priveşte nuda sa proprietate; el are, de asemenea, dreptul de a beneficia de productele lucrului (nu şi de fructele acestuia), precum şi dreptul de a exercita toate acţiunile care interesează proprietatea asupra lucrului. Totodată nudul proprietar are obligaţia să garanteze pe uzufructuar împotriva evicţiunii şi să nu-1 stânjenească în exercitarea dreptului său. În cazul ICA SA fructele au fost cedate din 1999 pe o perioada nedeterminata, valoarea contabila a nudei proprietati fiind minora. Parchetul nu a analizat acest aspect considerand ca terenul si constructiile sunt libere de sarcini si in acest sens a obtinut in expertize si in raportul de constatare al specialistului obiective straine, care nu au legatura cu realitatea contabila din contabilitatea ICA SA, Bioprod SA si Grivco SA, pentru tranzactii pe care nu le-a luat in seama la investigarea presupuselor infractiuni, realitate necontestata, deja prescrisa si irevocabila.

Ne aflam in fata unei realitati false prezentate de Parchet, probabil si datorita faptului ca tranzactia este una neuzuala. ICA SA NU ARE TERENURI SI CONSTRUCTII LIBERE DE SARCINI. Dreptul de proprietate care da valoarea terenului si constructiilor se compune din valoarea titlurilor de participatie obtinute in schimbul cedarii dreptului de folosinta care este echivalentul unui uzufruct viager la care trebuie adaugata componenta reziduala, valoarea nudei proprietati.
Dreptul de folosinta/superficie (Uzufructul viager) ofera uzufructuarului un drept de posesie si folosinta. E o simpla detentie precara, proprietatea e golita de mare parte din atributele sale, nudul proprietar ICA SA avand doar dreptul de dispozitie, juridica si materiala. Dreptul de uzufruct e unul personal, incesibil. (poate fi cedat, cel mult, beneficiul acestui drept, spre exemplu, chiria).

Tocmai aici este eroarea judiciara a Parchetului, comisa si de experti, care nu au evaluat aceste doua componente ca fiind complementare, ci le-au dublat.

Un alt aspect interesant este ca cei 40% contributie Bioprod nu au fost evaluati corect si dedusi din valoarea ICA. Valoarea capitalului social este activ minus pasiv, dar atunci cand se aduce valoarea activului la nivelul anului 2008 trebuie aduse procentual la acelasi nivel si toate celelalte elemente, precum plata obligatiilor la data privatizarii aduse la zi, precum si maririle de capital, care sa reduca valoarea. Dar dreptul de folosinta a fost cedat irevocabil pe durata nederminata la nivelul anului 1999, la puterea de cumparare din 1999 si nu poate fi evaluat la nivelul anului 2008, astfel afectand valoarea in timp a investitiei ICA SA in Bioprod SA.

Această investiţie a ICA SA în BIOPROD SA nu a fost investigata de Parchet si nu face parte din dosarul de fata, ea nefiind niciodata contestata. Ca urmare, evaluarea dreptului de superficie si dreptului de folosinta a suprafetei de teren de 6.917,80 mp şi 26.666 mp se prezuma a fi efectuata corect, aport pentru care ICA SA a primit 40% din actiunile BIOPROD SA evaluate la 60.000 USD si Bioprod SA a mai incasat/va incasa o redeventa de 20.753.40 USD pe an pana la incetarea activitatii Bioprod SA.

Prin Hotărârea 451/16.05.2002 Guvernul României a transformat Institutul de Cercetări Alimentare în Societate comercială pe acţiuni. Prin această transformare evaluarea patrimoniului ICA SA s-a facut de ASAS la o valoare legală si a fost inscris in contabilitatea ICA SA ca aport legal al statului, fiind pe de o parte inregistrat in conturile 211 teren, 212 Constructii pentru nuda proprietate si 262 pentru titluri de participare in schimbul dreptului de folosinta/superficie. Nu putem accepta două metodologii la interval de mai puţin de un an, una pentru stat cu o valoare legală şi una pentru investitorul privat participant la o licitaţie cu strigare care ar fi nelegală. Principii de drept si contabile fiind amestecate pentru a sustine o idiotenie.

Art. 143 din HG 577/2002 prevede că evaluarea investitiei in Bioprod SA trebuia sa fie luata in considerare la determinarea valorii de majorare a capitalului social, dar prin inegistrarea in contul 262 a titlurilor de participare la Bioprod, ICA a efectuat aceasta majorare, ea fiind prinsa in evaluarea pentru transformarea in societate comerciala, terenul si constructiile contribuite fiind deja ajustate corespunzator in cadrul evaluarii.

Solicităm Parchetului să precizeze daca investitia ICA SA in BIOPROD SA trebuia evaluata si trebuia sa fie considerata corect la evaluare prejudiciului.

b. Metoda de evaluare a terenului nu diferenţiază pentru terenul grevat de sarcini supraevaluându-l, fata de terenul liber de sarcini

La punctul 8 al expertizei contabile Harabagiu se precizează ca terenurile au fost evaluate la preturi iunie 1994. Acest lucru este fals pentru că evaluarea pentru transformarea ICA SA in societate comerciala a fost efectuata in 2002, titlurile de proprietate au fost emise in 2002 si evaluarea contului 262 era facuta in 1999 pentru dreptul de folosinta ce nu a fost analizat in expertiza. Expertiza Harabagiu la obiectivul 2 arata clar ca metoda activului net a fost folosita corect, modelul simplificat fiind legal.

Expertiza evaluatorie Papasteri evaluaeza terenul liber de sarcini si constructiile, fara a evalua valoarea capitalului social. Este o expertiza partiala evaluatorie pentru niste active care nu exista in realitatea propusa de evaluator si nu foloseste cu nimic cauzei, pentru ca terenurile si cladirile erau grefate de sarcini, deci metodele de evaluate sunt erori fatale de judecata.

c. Valoarea terenului şi a clădirilor este dublată şi pentru evaluare negrevata şi pentru drept de folosinţă

În raportul de constatare al specialistului DNA obiectivele nu au luat in considerare valoarea de piata a ICA SA, evaluându-se/analizandu-se numai activele, fără titluri de participatie in care dreptul de folosinta asupra terenurilor si cladirilor au fost evaluate adunate si nu complementare, sau sa se analizeze si obligatiile care reduc substantial evaluarea.

Poate cel mai important aspect este dat de maririle de capital care nu au fost luate in considerare la determinarea valorilor, platile pentru taxe contributii si impozite, reducand substantial valoarea asa zisului prejudiciu. Contribuţiile şi măririle de capital nu sunt socotite nici ca valoare istorică, nici ca valoare actuala luând în calcul valoare în timp a banilor şi puterea de cumpărare.

Uimeste inventivitatea metodelor de calcul al prejudiciului, unde concepte de valoare in timp a banilor sunt amestecate cu puterea de cumparare din perioade diferite, numai atunci cand sunt evaluate terenurile si constructiile, dar lipseste cu desavarsire atunci cand ar fi trebuit sa fie aplicata si maririlor de capital precum si a platilor efectuate in contractul de privatizare. Ce uimeste insa este dublarea valorii pentru terenuri si cladiri. Ca metoda corecta de evaluare, dreptul de folosinta al terenului este un drept grevat de sarcini, deci nu poate fi liber. La fel ca si la punctul a) de mai sus, terenul din Str. Garlei nu este teren liber, atat cladirile cat si terenul fiind grevate de sarcini. A aduna terenul si constructiile libere de sarcini cu terenul si constructiile grevate de sarcini pentru dreptul de folosinta este o EROARE JUDICIARA, care pune intr-o lumina nefasta Parchetul, ca organ de represie politica. Rolul procurorului este aflarea adevarului, nu impunerea unei fapte intr-un act de justitie nelegal.

Parteneri
x close