Antena 3 CNN Actualitate Media Argumente legale pentru ca Antenele să beneficieze de un termen rezonabil pentru relocare

Argumente legale pentru ca Antenele să beneficieze de un termen rezonabil pentru relocare

Argumente legale pentru ca Antenele să beneficieze de un termen rezonabil pentru relocare
26 Feb 2016   •   14:45

 In atentia: Domnului DACIAN CIOLOS, Prim Ministru Palatul Victoria, Piaţa Victoriei, nr. 1, Sector 1, Bucureşti, cod postal 011791

 

Doamnei ANCA DANA DRAGU, Ministrul Finantelor Publice

Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti

 

 

Domnului DANIEL DIACONESCU, Presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

Strada Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti

 

Domnului MARINEL RIZEA, Director General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Bucuresti

Str. Prof. Dr. Dimitrie Gerota, nr.13, sector 2, Bucuresti

Referitor la: discutiile purtate in data de 19 februarie 2016 intre reprezentantii Antena Group si Antena 3, pe de o parte, si reprezentantii ANAF (inclusiv ai structurilor aflate in subordinea ANAF), pe de alta parte, privind procedurile demarate de DGRFP Bucuresti, asupra imobilelor situate in Bucuresti, str. Garlei nr. 1B, Sector 1, si Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 25-27, Sector 1 (in continuare, “Imobilele”)
Stimati Domni,
Va multumim pentru amabilitatea de a fi dat curs solicitarii reprezentantilor Antena Group si Antena 3 si de a va fi intalnit si discutat cu acestia la data de 19 februarie 2016 asupra chestiunilor legate de demersurile incepute de DGRFP Bucuresti asupra Imobilelor, ai caror ocupanti sunt (intre altii) si companiile Antena Group si Antena 3.

Am apreciat pozitiv acceptarea cererii noastre, chiar si in acest moment si chiar daca ea vine in circumstantele in care, in pofida solicitarilor repetate de tratare de catre autoritati a situatiei Imobilelor in raport cu dispozitiile legale, companiile Antena Group si Antena 3 au fost somate sa paraseasca Imobilele in termen de 5 zile.

In conformitate cu discutiile purtate, revenim cu prezenta adresa, pentru a preciza (si) in scris care sunt principiile de drept si temeiurile legale care indrituiesc companiile Antena Group si Antena 3 sa beneficieze, conform specificului activitatii lor, de un termen rezonabil pentru a parasi Imobilele, chiar si in ipoteza, sustinuta de institutiile pe care le conduceti, ca procedura urmata in concret de acestea, ar fi cea legala.
Nu vom relua in prezenta adresa argumentele, intemeiate pe texte normative clare si confirmate deja prin hotarare judecatoreasca, pentru care procedura inceputa de catre institutiile pe care le conduceti nu este conforma cu legea (prin nerespectarea drepturilor companiilor Antena Group si Antena 3 de a avea un reprezentant in comisia de evaluare a Imobilelor, prin nesocotirea dreptului de preemtiune – deja recunoscut prin hotarare judecatoreasca, prin intemeierea unor demersuri pe Codul de procedura civila, in pofida existentei unei norme speciale care trebuie respectata etc); in scris, am expus ultima data aceste argumente in chiar scrisoarea prin care va solicitam intalnirea care a avut loc in data de 19 februarie 2016, iar verbal chiar in cadrul intalnirii, si ni le mentinem pe deplin.

In considerarea celor de mai sus, va solicitam sa aveti in vedere urmatoarele:

 • Norme aplicabile:
   


 • Conform art. 1 alin. (2) din Legea 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative:
   
 • “Actele normative se iniţiază, se elaborează, se adoptă şi se aplică în conformitate cu prevederile Constituţiei României, republicată, cu dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu principiile ordinii de drept.”(sublinierea ne apartine);

   

 • Conform art. 3 alin. (1) din Codul de Procedura Civila:
   
 •  

  “În materiile reglementate de prezentul cod, dispoziţiile privind drepturile şi libertăţile persoanelor vor fi interpretate şi aplicate în concordanţă cu Constituţia, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.”(sublinierea ne apartine);

   

   

 • Constitutia Romaniei garanteaza, in articolul 30, libertatea de exprimare si, ca una din formele cele mai importante prin care aceasta se exercita, libertatea presei. De asemenea, datorita importantei deosebite acordata presei intr-o societate democratica, se consacra expres in Constitutie, alaturi de interdictia cenzurii, interdictia de suprimare a publicatiilor.
   
 •  

  “Art. 30 - Libertatea de exprimare

  (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

  (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

  (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

  (4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.”

    • Libertatea presei este stransa legata de dreptul la informatie, garantat, de asemenea, prin constitutie (art. 31).
   
 •  

 • Dreptul la libertatea de exprimare este garantat, de asemenea, in Conventia Europeana a Drepturilor Omului (art. 10). Exercitarea libertatii de exprimare (inclusiv si in special prin mass media) “poate fi supusă unor formalități, condiții, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești” (art. 10, alin. 2 din CEDO). Conditia „necesitatii intr-o societate democratica” obliga la a se determina daca ingerinta in libertatea presei corespunde unei „nevoi sociale imperioase”, daca ingerinta este proportionala cu scopul vizat (si care scop trebuie sa fie unul legitim), daca, desigur, statul isi foloseste puterea cu buna-credinta, si daca motivele de ingerinta invocate sunt pertinente si suficiente.
   
 •  

 • Libertatea de exprimare si de informare este consacrata si de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.
    • In ce priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor constitutionale referitoare la libertatea presei (deci inclusiv in ce priveste posibilele restrangeri aduse libertatii presei), acestea trebuie facute „în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte” (art. 20, alin. 1 din Constitutie). De asemenea, “prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare”(art. 148, alin.2, din Constitutie).
    • Conform art. 2 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002:
   
 • „(1) Dreptul de furnizare şi dreptul de retransmisie a oricărui serviciu media audiovizual ale unui furnizor de servicii media audiovizuale care se află sub jurisdicţia României sunt recunoscute şi garantate în condiţiile prezentei legi.”

   

  De asemenea, legea “recunoaşte şi garantează dreptul oricărei persoane de a recepţiona liber serviciile media audiovizuale oferite publicului de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia României şi a statelor membre ale Uniunii Europene.” (art. 3 alin. 1), iar “Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului.” (art. 4 alin. 1)

   

  Conform aceleasi legi:

   

  “Art. 8 - (1) Autorităţile publice abilitate asigură, la cerere:

  a) protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;

  b) protecţia sediilor şi a localurilor radiodifuzorilor, în cazul în care acestea sunt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.

  (2) Protecţia jurnaliştilor şi a sediilor sau a localurilor radiodifuzorilor, în condiţiile alin. (1), nu trebuie să devină pretext pentru a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiunii ori a activităţii acestora.

  Art. 9 - Desfăşurarea de percheziţii în sediile sau localurile radiodifuzorilor nu trebuie să prejudicieze libera exprimare a jurnaliştilor şi nici nu poate suspenda difuzarea programelor.”

   

   

   

 • Aplicarea legii in cazul evacuarii companiilor Antena Group si Antena 3 din Imobile
    • Evident, libertatea presei nu poate fi exercitata decat in conditiile existentei instrumentelor materiale concrete necesare activitatii mass media (sedii, echipamente etc); in acest sens, inclusiv Rezolutia 1003(1983) a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei prevede ca jurnalistilor trebuie sa li se garanteze mijloace si instrumente adecvate de munca (art. 28).
    • Am instiintat institutiile pe care le conduceti asupra faptului ca termenul rezonabil necesar unor societati de televiziune pentru a putea realiza procedurile de relocare a activitatii tehnice, in conditiile inregistrarii unui prejudiciu minim și fara a fi perturbata activitatea de televiziune, este de aproximativ 9-12 luni; de asemenea, am comunicat institutiilor pe care le conduceti ca termenul astfel solicitat ne este necesar atat din punct de vedere operational tehnic (mutarea echipamentelor si/sau dotarea unei noi locatii cu echipamentele necesare functionarii unor societati de televiziune necesita evident un timp rezonabil, in acest sens depunem si un Memoriu tehnic intocmit de specialisti in domeniu), cat si din punct de vedere legal, avand in vedere faptul ca schimbarea amplasamentului statiei de emisie necesita modificarea Autorizatiei de asignare a frecventelor ce trebuie solicitata ANCOM si ulterior emiterea unei noi Decizii de autorizare ce trebuie eliberata de CNA. Obtinerea acestor autorizatii nu poate fi facuta in lipsa unei noi locatii care sa fie dotata cu toate echipamentele necesare emisiei.
    • Ne-am aratat intreaga disponbilitate fata de institutiile pe care le conduceti pentru a permite reprezentantilor acestora sa verifice si sa constate direct si concret necesitatea termenului de mutare conform celor expuse la punctul 2 de mai sus.
   


 • In aceste conditii, chiar pentru ipoteza in care, in ciuda dreptului nostru de preemtiune (deja recunoscut prin hotarare judecatoreasca), in ciuda dreptului nostru de a avea un reprezentant in comisia de evaluare, in ciuda prevederilor speciale ale OUG 14/2007 etc, se intentioneaza continuarea demersurilor incepute, pe calea dreptului comun, se pun urmatoarele intrebari, carora li se dau urmatoarele raspunsuri in conformitate cu legea:
    • Sunt institutiile dumneavoastra obligate, in activitatea lor, sa ia in considerare si sa respecte inclusiv prevederile Constitutiei, ale tratatelor si conventiilor, mai sus expuse?
   
 • Este evident ca raspunsul nu poate fi decat unul pozitiv.
 • Este termenul de 5 zile (ca si orice alt termen prea scurt pentru a permite, in mod obiectiv, mutarea) un termen prin aplicarea caruia se produce o restrangere a libertatii presei (chiar suprimare, in sensul Constitutiei), prin punerea in imposibilitatea companiilor Antena Group si Antena 3 de a-si desfasura activitatea?
   
 • Raspunsul este, din nou, da.
  Va solicitam, din nou, sa aveti in vedere, in acest context, ca notificarile pe care le-a comunicat DGRFP Bucuresti, in data de 15.02.2016, companiilor Antena Group si Antena 3 sunt primele notificari prin care acestora li se cere sa evacueze Imobilele (in termen de 5 zile), in conditiile in care companiile Antena Group si Antena 3 au solicitat inca din decembrie 2014 autoritatilor reglementarea situatiei lor (neprimind raspunsuri relevante – ultimul raspuns, primit in ianuarie 2016, fiind in sensul ca se analizeaza posibilitatea inchirierii) si au ocupat Imobilele cu buna-credinta, luand in considerare si dreptul de preemtiune (atestat in prezent de o hotarare judecatoreasca) etc. Nu reluam aici si celelalte argumente, deja prezentate, tinand de numarul de angajati afectati (2000), de impactul major asupra unor contribuabili importanti la bugetul statului, de impactul major asupra bunei functionari a pietei audiovizualului etc.
 • Este posibila aceasta restrangere, in conditiile art. 10 alin. 2 din CEDO?
   
 • Raspunsul este negativ.
  Nu vedem care este „nevoia sociala imperioasa” ca activitatea Antena Group si Antena 3 sa fie suprimata sau chiar limitata; Este aceasta necesara „pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății sau a moralei, protecția reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești”? Evident NU.
  In ceea ce priveste dreptul de proprietate al statului, astfel cum am afirmat si in cadrul discutiei din 19.02.2016, suntem gata sa incheiem un acord cu privire la conditiile evacuarii, si sa achitam statului, conform acordului, o suma care sa reprezine echivalentul folosintei pentru aceasta perioada. Va solicitam sa aveti in vedere ca tocmai statul este cel care trebuie sa asigure conditiile respectarii libertatii presei, conform celor mai sus expuse (dincolo de conduita statului fata de solicitarile noastre anterioare repetate si de faptul ca, in prezent, o hotarare judecatoreasca data de o instanta functionand in realizarea puterii judecatoresti a statului ne recunoaste un drept de preemtiune asupra Imobilelor). • Este posibila o solutie legala prin care sa se asigure un termen rezonabil, conform specificului activitatii companiilor Antena Group si Antena 3, pentru a parasi Imobilele astfel incat activitatea lor (prin care, alaturi de alte entitati mass media, se exercita liberatatea presei) sa nu fie afectata?
    • Raspuns: nu doar ca este posibila, dar este si necesar ca o astfel de solutie sa fie aplicata. Orice alta solutie, care ar duce la intreruperea activitatii, nu poate fi considerata legala, conform celor de mai sus.
  Dincolo de discutia asupra caii alese pentru evacuarea companiilor Antena Group si Antena 3 din Imobile, in mod evident, orice aplicare mecanica a unei proceduri si a unor termene prevazute de lege (in speta de fata, normele invocate de DGRFP Bucuresti in notificari) fara a respecta alte norme prevazute de aceeasi lege (in speta, art. 3 alin. 1 din Codul de Procedura Civila) si fara a respecta normele cu forta juridica superioara (Constitutia, conventiile internationale in materia drepturilor omului), inseamna iesirea in afara cadrului legalitatii.
 • Prin urmare, avand in vedere si cele de mai sus:
    • Solutia amiabila a fixarii unui termen pentru evacuare este posibila, legala si necesara;
   
 • Oricum, chiar Codul de procedura civila (invocat de institutiile pe care le conduceti) nu impiedica partile unui raport juridic, actionand cu buna-credinta, sa solutioneze amiabil o situatie ca cea de fata;
   
 • Oricum, chiar termenul de 5 zile, prevazut de art. 1039 Cod de procedura civila, este un termen strict in favoarea creditorului, neexistand niciun impediment pentru acesta sa ia in considerare un termen mai lung;
   
 • Oricum, nu este obligatoriu ca un creditor sa aleaga procedura speciala in detrimentul procedurii comune etc.
    • Avand in vedere cele de mai sus:

  SOLICITAM, DIN NOU, INCHEIEREA UNUI ACORD PRIN CARE SA NI SE PERMITA ELIBERAREA SPATIILOR INTR-UN TERMEN REZONABIL ASTFEL INCAT ACTIVITATEA TELEVIZIUNILOR SA NU FIE AFECTATA.

  ACEST ACORD REPREZINTA O SOLUTIE LEGALA, PRIN CARE SE ASIGURA ATAT RESPECTAREA EXIGENTELOR RESPECTARII LIBERTATII PRESEI, DAR SI A INTERESELOR STATULUI.

  Va stam la dispozitie cu orice alte date si documente va vor fi necesare in vederea implementarii solutiei legale.
  Cu deplina consideratie

  ANTENA TV GROUP S.A.,

  Prin Sorin Alexandrescu, Director General
  ANTENA 3 S.A.,

  Prin Mihai Gadea, Director General
  ×
  Parteneri
  Vladimir Putin, primele declaraţii după discuţiile cu Xi Jinping
  x close