Se fac angajări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Ce posturi sunt disponibile

de S.T.    |    06 Ian 2016   •   10:56
Se fac angajări la Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti. Ce posturi sunt disponibile Foto: pixabay.com
Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti anunță un nou concurs pentru ocuparea unui număr de 46 de funcții contractuale vacante în cadrul serviciilor sociale.

Astfel, sunt scoase la concurs 7 posturi de muncitor necalificat, 4 posturi îngrijitoare copii, 20 posturi de infirmiere, 10 posturi îngrijitori, 1 post de spălătoreasă și 4 posturi de referenți de specialitate (casier i magazioner). Pentru toate posturile se solicita disponibilitate de lucru în ture (inclusiv de noapte).

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii  contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 • Înscrierile se fac personal la Serviciul Resurse Umane – Str. Foişorului nr. 56-58 Sect.3 Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului (până la data de 08.01.2016 inclusiv), între orele 8:30-16:30.

  Mai multe, pe dgas.ro.

  x close