Îmbunătăţirea capitalului uman din România prin absorbţia de fonduri europene

27 Mar 2014   •   10:49
Îmbunătăţirea capitalului uman din România prin absorbţia de fonduri europene
Fondurile structurale sunt menite să ajute dezvoltarea proiectelor de investiţii viabile, prin intermediul cărora să se ajungă la creşteri de calitate şi de productivitate.

Proiectele finanțate din fonduri structurale cresc oportunităţile de ocupare prin îmbunătăţirea nivelului de specializare, generează dezvoltare locală şi stimulează dezvoltarea economică şi socială. SIVECO Romania este implicată în proiecte europene de cercetare şi în proiecte finanţate din fonduri structurale, cu important impact social şi mii de beneficiari la nivel naţional.

 „Proiectele finanţate din fonduri europene, la care am participat în ultimii ani, creează competenţe pentru o societate incluzivă, contribuie la reducerea decalajului digital şi dezvoltă competenţele manageriale şi antreprenoriale. Suntem foarte mândri de rezultatele muncii noastre: numai în 2013 media gradului de absorbţie a bugetului a fost de 91% şi am dezvoltat 656 cursuri profesionale. Considerăm că Proiectele prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi-au atins o parte din obiectivele stabilite: dezvoltarea capitalului uman prin promovarea educaţiei şi a formării iniţiale şi promovarea culturii antreprenoriale. Facilităm accesul grupurilor vulnerabile la educaţie şi sprijinim parteneriatul între instituţii publice, societate civilă, mediu de afaceri, instituţii de învăţământ", declară Cristina Iţcuş, Director Departament Fonduri Structurale, SIVECO Romania.

În perioada următoare un impact major va avea mutarea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) şi mutarea Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (AMPOSCCE) la Ministerul Fondurilor Europene, atât pentru absorbţia fondurilor rămase din perioada 2007-2013 cât şi în ceea ce priveşte finanţarea pentru actuala perioadă de programare.

Propunem ca fondurile nealocate până în prezent să fie realocate pentru anumite programe, pe domeniile pentru care beneficiarii au demonstrat un interes mare, tradus printr-un număr mare de proiecte depuse”, afirmă Cristina Iţcuş.

Soluţiile SIVECO Romania contribuie la reducerea decalajelor digitale şi îmbunătăţesc activitatea multor instituţii publice din România: Ministerul Agriculturii, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul pentru Societatea Informaţională, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerul de Finanţe, şi din alte ţări: Ministerul Educaţiei din Emiratele Arabe Unite, Ministerul Educaţiei, Învăţământului Superior, Formării Cadrelor şi Cercetării Ştiinţifice din Maroc, Ministerul Educaţiei şi Culturii din Cipru, Ministerul Educaţiei din Republica Moldova.

SIVECO desfăşoară peste 20 de proiecte pentru Comisia Europeană, la care se adaugă contractele de furnizare de servicii de dezvoltare software şi mentenanţă pentru 7 instituţii ale Uniunii Europene, în principal în Luxemburg şi Bruxelles.

Parteneri
x close