Noile linii de finanțare 2014-2020, noi oportunități de dezvoltare pentru România

25 Mar 2014   •   16:59
Noile linii de finanțare 2014-2020, noi oportunități de dezvoltare pentru România
Ce am învățat în 2007-2013

Valul de finanțare din fonduri UE 2007-2013 a reprezentat pentru România o oportunitate bine-venită într-un context economic dificil. Această șansă pentru dezvoltarea României a venit însă cu un set de reguli și proceduri, care au făcut ca startul să fie ușor anevoios. Rata de absorbție a bugetului alocat României în perioada 2007-2013 a ajuns până în acest moment la 33,47%, urmărindu-se ca până la finalul lui 2015 să se atingă o rată de 80%.

În plus, această primă perioadă de finanțare a avut rolul de a pregăti climatul național pentru următorul val. A fost o perioadă de învățare a modului de funcționare a proiectelor co-finanțate din astfel de fonduri, o etapă de însușire și perfecționare a procedurilor de accesare și rambursare a fondurilor.

Noi linii de finanțare, noi oportunități

Pentru exerciţiul financiar 2014-2020, România a reuşit să obţină 39,887 miliarde de euro, cu 18% mai mult faţă de suma alocată în perioada anterioară. În 2014-2020, conform acordului de parteneriat, liniile de finanțare pentru România vizează dezvoltarea resurselor umane, creșterea gradului de ocupare, dezvoltarea regională, întărirea capacității administrative, creșterea competitivității economice, dezvoltarea infrastructurii de mediu.

Cine ne poate ajuta să accesăm aceste fonduri

În acest nou val de finanțări, Daiman Public Relations pune la dispoziția beneficiarilor de proiecte finanțate de UE, know-how-ul dobândit în exercițiul financiar anterior, pentru a construi și implementa cu succes noi programe de importanță strategică pentru România.

Cu 10 ani experiență in domeniul comunicării, Daiman Public Relations este o agenție orientată către rezultate. Experiența agenției se măsoară prin implicarea în campanii de comunicare generate pentru companii din mediul privat, cât și pentru instituții publice și ONG-uri. În ceea ce privește proiectele finanțate din fonduri structurale, experiența specifică a Daiman Public Relations constă în:

·        campanii de informare și conștientizare a diferitelor categorii de public țintă

·        managementul proiectelor derulate cu finanțare UE, guvernamentală și a Băncii Mondiale

·        campanii de relații publice

·        planificarea și impelmentarea strategiilor de media specifice proiectelor cu finanțare UE

·        dezvoltarea conceptelor creative

·        organizarea evenimentelor specifice acestor tipologii de proiecte

Parteneri
x close