Antena 3 Ghidul multimedia al pensiilor private din Romania Participarea în sistemul fondurilor de pensii facultative

Participarea în sistemul fondurilor de pensii facultative

09 Oct 2021   •   18:06
Participarea în sistemul fondurilor de pensii facultative
Sursa foto: Pixabay.com

Fiecare participant are un cont individual în care se virează contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi ale participantului. În sistemul pensiilor facultative, spre deosebire de cele obligatorii (administrate privat) legea oferă posibilitatea virării contribuţiilor fie de către angajator, fie de către participant (angajat), lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.

Este dreptul fiecărui participant ca, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative Pilon III. În cazul încetării plăţii, participantul îşi păstrează drepturile aferente pensiei. 

Potrivit reglementărilor în vigoare, administratorii fondurilor de pensii facultative trebuie să precizeze clar politica de investiţii stipulată în prospectul fondului de pensii şi să investească contribuţiile participanţilor conform obiectivelor de investiţii asumate. În acelaşi timp trebuie să precizeze şi riscurile asociate politicii de investiţii. 

Gradul de risc şi indicatorii de performanţă ar trebui să constituie principalul criteriu de alegere a unui fond de pensii facultative, fie că vorbim de o primă aderare în acest sistem, fie că ne referim la un transfer de la un fond mai puţin performant la un altul, administrat mai eficient. În funcție de politica de investiții, un fond de pensii facultative poate avea unul dintre următoarele grade de risc: scăzut (cu un grad de risc sub 10%), mediu (cu un grad de risc între 10% şi 25%) sau ridicat (cu un grad de risc între 25% şi 50%). Fiecare participant trebuie să îşi aleagă fondul de pensii facultative în funcție de aprecierea proprie față de risc (cum tolerează riscul) având responsabilitatea de a alege acel fond care îi oferă performanța dorită. 

Administratorii trebuie să investească activele fondurilor de pensii facultative într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea acestora. De asemenea, aceştia trebuie să asigure diversificarea portofoliului fondurilor de pensii facultative în vederea dispersiei riscului şi a menţinerii unui grad adecvat de lichiditate. 

Potrivit legii, activele se vor diversifica în mod corespunzător, astfel încât să se evite dependenţa excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale, precum şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

x close