Ştiri despre Pensie Privată

Eşti pe pagina 1 din 2 a ultimelor ştiri despre pensie privată publicate pe Antena 3.

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:59
  În perioada 2005-2008 România a pus bazele reformei sistemului de pensii, schimbările fiind date de intrarea în vigoare a Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Astfel, a fost stabilit şi consolidat cadrul legislativ care reglementează organizarea şi funcţionarea entităţilor de pe piaţa pensiilor private, precum şi supravegherea prudenţială a administrării acestor fonduri. Alături de raţionalizarea sistemului public, reforma a constat în extinderea bazelor sistemului de pensii prin adăugarea încă a unei surse de pensie (Pilonul II), suplimentar pensiei publice (Pilonul I).
  ce este pensia administrata privat pilon ii

  Ce este pensia administrată privat Pilon II?

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:58
  Pensiile administrate privat, Pilonul II sau „pensiile private obligatorii” aşa cum mai sunt cunoscute de publicul larg se caracterizează prin direcţionarea unei cote din contribuţia personală de asigurări sociale, plătită obligatoriu lunar în sistemul public, către fonduri de pensii administrate privat. 
  sistemul pensiilor administrate privat obligatorii pilonul ii

  Sistemul pensiilor administrate privat (obligatorii) - Pilonul II

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:57
  Odată cu introducerea noțiunii de „pensie privată obligatorie”, întregul sistem de pensii a fost marcat de o schimbare radicală, persoanele asigurate în sistemul de pensii publice care au devenit participanți la Pilonul II, având „conturi individuale”, fiecare dispunând de un cont personal deschis la fondul privat ales în care se acumulează contribuţiile proprii. Aceste contribuţii sunt investite, pentru a obţine beneficii financiare viitoare, încasabile la pensie.
  cum functioneaza pilonul 2

  Cum funcţionează Pilonul II

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:56
  În sistemul de pensii administrate privat, contribuţiile sunt nominale şi devin proprietatea participantului imediat ce sunt virate în contul personal din cadrul fondului de pensii.
  beneficiile sistemului de pensii administrate privat

  Beneficiile sistemului de pensii administrate privat

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:55
  Orice persoană eligibilă poate adera la un fond de pensii administrate privat prin semnarea unui act individual de aderare, din proprie iniţiativă. În timp ce pentru o pensie facultativă poate opta aproape orice persoană fizică cu venituri impozabile, pensia privată „obligatorie” impune condiţii suplimentare.
  aderarea la un fond de pensii administrate privat

  Aderarea la un fond de pensii administrate privat

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:53
  Odată ce ai aderat la un fond de pensii administrate privat - Pilon II, vei avea un cont individual în care se virează contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi, precum şi rezultatele investirii acestor contribuţii. Contribuţia la fondul de pensii administrat privat se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă bază de calcul pentru contribuţia individuală de asigurări sociale, împreună şi prin aceeaşi modalitate de calcul cu contribuţia obligatorie, datorată conform prevederilor legii pensiilor publice.
  participarea in sistemul pensiilor administrate privat

  Participarea în sistemul pensiilor administrate privat

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:52
  În sistemul Pilonului II, dreptul la pensia administrată privat se deschide de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public.
  plata pensiei administrate privat pilon ii

  Plata pensiei administrate privat Pilon II

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:51
  Transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat este o opţiune individuală a acestora şi se realizează pe baza procedurii de transfer stabilită prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi Norma privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat. A.S.F. a elaborat reglementări specifice transferului în sistemul Pilonului II pentru a veni în sprijinul celor care, din motive personale, doresc să adere la un alt fond de pensii administrat privat. decât cel pentru care au optat iniţial, sau la care au fost repartizaţi în mod aleatoriu.
  transferul participantilor in sistemul pensiilor administrate privat pilon 2

  Transferul participanţilor în sistemul pensiilor administrate privat Pilon II

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:50
  Participant la sistemul de pensii administrate privat este acea persoană care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii şi care are un drept viitor la o pensie privată.
  entitatile sistemului de pensii administrate privatd din romania

  Entităţile sistemului de pensii administrate privat din România

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:49
  Siguranţa şi performanţa sunt cele mai importante elemente ale unui sistem de pensii administrate privat. Cele mai importante elemente de siguranţă ale Pilonului II derivă din protecţia pe care legislaţia o oferă participantului, prin:
  protectia participantului la sistemul de pensii private

  Protecţia participantului la sistemul de pensii private

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:47
  Exercitarea dreptului de informare şi educație financiară ajută la aprecierea performanţei fondului de pensii, a riscurilor şi oportunităţilor existente la un moment dat şi contribuie la o înţelegere cât mai corectă a conceptelor specifice sistemului de pensii administrate privat.
  asistenta acordata de a s f participantilor

  Asistenţa acordată de A.S.F. participanţilor

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:46
  În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială cu tradiţie.
  ce este pensia facultativa

  Ce este pensia facultativă?

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:45
  Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative Pilon III, cu respectarea nivelului minim prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim prevăzut de legislația aplicabilă.
  cum functioneaza pilonul iii

  Cum funcționează Pilonul III

x close