Antena 3 Ghidul pensiilor private din România Protecţia participantului la sistemul de pensii private

Protecţia participantului la sistemul de pensii private

09 Oct 2021   •   13:04
Protecţia participantului la sistemul de pensii private
Sursa foto: Pexels.com

Siguranţa şi performanţa sunt cele mai importante elemente ale unui sistem de pensii administrate privat. Cele mai importante elemente de siguranţă ale Pilonului II derivă din protecţia pe care legislaţia o oferă participantului, prin:

 • modul de organizare a sistemului, care include o serie de responsabilități şi atribuții distincte de verificare: ale administratorilor față de brokeri sau celelalte categorii de agenți de marketing, ale auditorilor față de situațiile financiarcontabile, obligațiile de formare profesională continuă ale angajaților din sistem, obligațiile de raportare şi transparență, raportul actuarial, provizionul tehnic, activitatea permanentă de supraveghere şi control desfăşurată de către A.S.F. ş.a. 
 • obligațiile de raportare publică periodică: zilnică, trimestrială şi anuală. Valoarea unitară a activului net (VUAN) este indicatorul în baza căruia se stabileşte suma de bani disponibilă efectiv în contul personal al fiecărui participant. Rentabilitatea fiecărui fond de pensii se reflectă în valoarea VUAN-ului. Rata de rentabilitate a unui fond de pensii este principalul indicator de performanţă al unui fond de pensii administrate privat, ale cărui formule de calcul sunt stabilite prin normele emise de către A.S.F. 
 • obligația de separare a activelor fondurilor de pensii de cele ale administratorilor. 
 • obligația administratorului de a constitui şi menține permanent un volum adecvat de provizioane tehnice, acel volum adecvat de lichidităţi, corespunzător angajamentelor financiare asumate de către societatea de administrare, rezultate din prospectul schemei de pensii, care vor acoperi inclusiv riscurile biometrice (deces, invaliditate, longevitate şi/sau nivelele stabilite ale pensiilor). 
 • obligația administratorului ca nicio operaţiune cu activele fondului să nu poată fi efectuată fără acordul depozitarului, instituţie care răspunde solidar cu administratorul în faţa participanţilor.
 • restricţionarea investiţiilor care pot fi efectuate de către administratorii fondurilor de pensii administrate privat, în scopul protejării intereselor participanţilor la aceste fonduri. Administratorii fondurilor de pensii administrate privat nu pot investi în anumite clase de active peste limitele impuse de lege. 
 • retragerea de către A.S.F. a autorizației de administrare în cazul în care rata de rentabilitate a unui fond de pensii administrate privat este mai mică decât rata de rentabilitate minimă a tuturor fondurilor de pensii din România pentru trimestre consecutive, aplicând procedura privind administrarea specială. În acest caz, participanţii sunt transferaţi către alte fonduri, la cerere sau aleatoriu, în cazul în care nu se solicită transferul. 
 • existența Fondului de Garantare a Drepturilor din Sistemul de Pensii Private.

Pentru ca un astfel de sistem să funcţioneze în condiţii optime, este necesară o supraveghere prudenţială permanentă a pieţei. În România, punerea în aplicare a mecanismului de supraveghere şi control este asigurat de A.S.F.

DE REȚINUT: Principii de investire prudențială obligatorii pentru administratorul activelor fondurilor: 

 • investițiile să se realizeze în interesul participanţilor şi beneficiarilor; 
 • investițiilesă se efectueze într-un mod care să asigure securitatea, calitatea, lichiditatea şi profitabilitatea investiţiilor; 
 • investițiile să se efectueze preponderent în instrumente tranzacţionate pe o piaţă reglementată;
 • investiţiile în instrumente financiare derivate sunt permise doar în măsura în care contribuie la scăderea riscurilor investiţiei sau facilitează gestionarea eficientă a portofoliului; 
 • activele se diversifică în mod corespunzător, pentru a se evita dependenţa excesivă de un anumit activ, emitent sau grup de societăţi comerciale şi concentrări de riscuri pe ansamblul activelor.

Ghidul participantului la sistemul de pensii administrate privat Pilon II 

x close