Antena 3 Ghidul multimedia al pensiilor private din Romania Asistenţa acordată de A.S.F. participanţilor

Asistenţa acordată de A.S.F. participanţilor

09 Oct 2021   •   13:22
Asistenţa acordată de A.S.F. participanţilor
Sursa foto: Autoritatea de Supraveghere Financiară

Exercitarea dreptului de informare şi educație financiară ajută la aprecierea performanţei fondului de pensii, a riscurilor şi oportunităţilor existente la un moment dat şi contribuie la o înţelegere cât mai corectă a conceptelor specifice sistemului de pensii administrate privat.

Primul pas spre informare poate fi făcut prin accesarea paginii www. asfromania.ro unde găseşti informaţii utile despre sistemul pensiilor administrate privat şi link-uri către administratorii fondurilor private de pensii. 

Pagina Facebook a A.S.F. poate constitui o sursă suplimentară de informaţii. Accesul către această pagină se poate efectua şi prin www.asfromania.ro

Principala misiune a A.S.F. o reprezintă protejarea intereselor participanților şi ale beneficiarilor, prin asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private şi prin informarea corectă asupra acestuia. De aceea, A.S.F. îşi propune să rămână una din cele mai importante surse de materiale de educație financiară, de analize, studii şi publicații privind pensiile private. De asemenea, pe pagina de internet a A.S.F. www.asfromania.ro găseşti Registrul tuturor entităților autorizate să desfăşoare activități legate de sistemul de pensii administrate privat pe teritoriul României, precum şi întreaga legislație aplicabilă şi deciziile adoptate în activitatea de supraveghere față de entități. 

A.S.F. a pus la dispoziția consumatorilor o linie telefonică gratuită, prin intermediul căreia vă poate răspunde la diferite întrebări şi vă poate consilia în caz de probleme. TELVERDE: 0800 825 627 

De asemenea, pe pagina de internet a A.S.F., Autoritatea a construit un portal care pune la dispoziția celor care nu cunosc la ce administrator de fond de pensii privat Pilon II au fost repartizați posibilitatea de a intra în contact cu administratorul fondului său. Utilizarea acestui portal este simplă, necesitând introducerea doar a câtorva date de identificare ale participantului, fiind apoi contactați în cel mai scurt timp de un reprezentant al fondului său de pensii private.

A.S.F. acordă o atenție deosebită protecției consumatorilor de produse financiare ne-bancare. În acest context, primeşte şi răspunde la toate petițiile, sesizările, reclamaţiile şi solicitările de informații privind activitatea entităților din sistemul de pensii administrate privat. Anterior depunerii petiţiei (cererii, reclamației, sesizării) la A.S.F., trebuie să verifici dacă persoana fizică sau juridică împotriva căreia vrei să depui plângere este autorizată sau înregistrată în Registrul entităților sistemului de pensii administrate privat supravegheate şi reglementate de A.S.F. În caz contrar, te vei adresa autorităților sau instanțelor competente. Dacă respectiva persoană fizică/juridică este sub supravegherea şi reglementarea A.S.F., va trebui să contactezi această persoană pentru a-i explica problema, pentru a cere o rezolvare sau pentru a solicita informații cu privire la etapele pe care trebuie să le urmezi în continuare. Această etapă reprezintă o încercare de a media potențialul conflict, înainte de a ajunge spre rezolvare la autoritățile competente. Există proceduri interne stabilite de legislația aplicabilă care impun entităților rezolvarea corespunzătoare a reclamațiilor şi sesizărilor clienților lor şi informarea clienților despre conţinutul acestora. 

În cazul în care problema nu este rezolvată pe această cale, poți să formulezi o petiție (cerere, reclamație sau sesizare) către A.S.F. Prin depunerea unei petiții (cerere, reclamație sau sesizare), A.S.F. poate constata dacă entitățile sistemului de pensii administrate privat îşi îndeplinesc obligațiile asumate sau dacă sunt necesare măsuri suplimentare de supraveghere şi control. În cazul problemelor semnalate, poate depune reclamaţie orice persoană fizică sau juridică ce deţine calitatea de participant sau beneficiar. Petiţia se poate transmite A.S.F. prin servicii poştale, la sediu (prin intermediul registraturii), prin e-mail sau prin formularul on-line disponibil pe site-ul www.asfromania.ro, destinat transmiterii acestora (formularul va transmite automat un e-mail către departamentul specializat în soluţionarea petiţiilor). La numărul de telefon TEL VERDE, A.S.F. acordă consultanţă de specialitate consumatorilor, însă nu se pot înregistra petiţii. 

La primirea petiţiei, A.S.F. va investiga şi analiza problema. A.S.F. te poate contacta pentru a solicita mai multe detalii referitoare la petiție. Totodată, A.S.F. are dreptul de a cere orice documente relevante în cazul respectiv şi de a lua toate măsurile necesare pentru rezolvarea situației tale.

DE REȚINUT: Administratorul fondului la care ai fost repartizat aleatoriu era obligat să îți transmită o scrisoare cu confirmarea aderării în termen de 15 zile. În cazul în care nu ai primit nicio scrisoare, poți să transmiți o sesizare către A.S.F., prin care soliciți sprijinul în identificarea şi comunicarea fondului de pensii la care ai fost înscris. Sesizările formulate în scris şi transmise către A.S.F. trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, numele şi prenumele petentului, detalii de contact, denumirea şi adresa entităţii reclamate, obiectul reclamaţiei cuprinzând descrierea succintă a problemei reclamate, motivele înaintării acesteia, precum şi adresa unde acesta urmează să primească răspunsul. În cazul în care este necesară verificarea situației în calitate de participant, este necesară şi precizarea CNP-ului.
 

x close