Antena 3 CNN Ghidul pensiilor private din România Transferul participanţilor în sistemul pensiilor administrate privat Pilon II

Transferul participanţilor în sistemul pensiilor administrate privat Pilon II

Transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat este o opţiune individuală a acestora şi se realizează pe baza procedurii de transfer stabilită prin Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi Norma privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat. A.S.F. a elaborat reglementări specifice transferului în sistemul Pilonului II pentru a veni în sprijinul celor care, din motive personale, doresc să adere la un alt fond de pensii administrat privat. decât cel pentru care au optat iniţial, sau la care au fost repartizaţi în mod aleatoriu.

Transferul participanţilor în sistemul pensiilor administrate privat Pilon II
Sursa foto: Pexels.com
19 Oct 2021   •   23:51

Transferul participantului se poate realiza doar după plata primei contribuţii. De menţionat este faptul că legislaţia interzice, în mod explicit, implicarea agenţilor de marketing în aceste operaţiuni. Pentru transfer, după semnarea actului individual de aderare la fondul la care doreşte să se transfere, participantul trebuie să transmită, în scris, o notificare către administratorul fondului de pensii administrat privat de la care intenţionează să se transfere. Acestei notificări i se va anexa o copie a actului individual de aderare la noul fond şi o copie a actului de identitate valabil la data depunerii documentaţiei, cu semnătura în original, pe aceeaşi pagină cu imaginea reprodusă prin copiere.

UTIL: Penalitatea de transfer reprezintă suma suportată de participant în cazul în care transferul la un fond administrat de altă societate de pensii se realizează mai devreme de 2 ani de la aderarea la fondul de pensii precedent, limita maximă a acesteia fiind stabilită prin normele A.S.F. În cazul unui transfer, trebuie să semnezi un nou act de aderare la noul fond de pensii ales şi să îl depui împreună cu copia după actul de identitate, semnată în original. Atenție: atunci când se semnează noul act de aderare, trebuie bifată opțiunea de transfer.

Disponibilităţile băneşti transferate reprezintă contravaloarea activului personal net al participantului, la data transferului, diminuată cu penalitatea de transfer, după caz. Transferul se realizează din contul fondului de la care se transferă, în contul fondului la care se transferă participantul. Transferul disponibilităţilor băneşti se efectuează în data de 15 a fiecărei luni. 

Comisioanele bancare aferente transferului de disponibilităţi băneşti ale participantului sunt suportate de către administratorul fondului de pensii administrat privat de la care se transferă participantul. Cuantumul disponibilităţilor băneşti transferate se calculează având la bază valoarea unitară a activului net calculată şi raportată de către administrator şi de către depozitar în data de 14 a lunii curente. 

De asemenea, anularea unităţilor de fond aferente transferului disponibilităţilor băneşti ale participantului se efectuează la aceeaşi dată. Penalitatea de transfer poate fi în cuantum de maxim 5% din valoarea de numerar ce urmează a fi transferată în numele participantului şi se aplică conform prospectului schemei de pensii autorizat de către A.S.F. Penalitatea este reţinută de către administratorul fondului de pensii de la care se solicită transferul, din activul personal net al participantului.

DE REȚINUT: Penalitatea de transfer nu se aplică:

  • participanţilor care solicită transferul ca urmare a modificării prospectului schemei de pensii, dacă solicitarea este făcută în termen de 2 luni de la autorizarea modificării prospectului; 
  • participanţilor care au fost angajaţi în misiuni peste hotare ordonate de statul român şi care au făcut obiectul repartizării aleatorii ca urmare a imposibilităţii de a adera la un fond de pensii administrate privat în termenul prevăzut de lege şi de normele A.S.F. (dovada o reprezintă adeverinţa eliberată în acest scop de către angajator); 
  • participanţilor aflaţi în alte situaţii prevăzute în actele emise de A.S.F.

Ghidul participantului la sistemul de pensii administrate privat Pilon II 

Subiecte în articol: pensie privată Ghid Pilon II
Parteneri
Mioara Roman a murit, la vârsta de 83 de ani!
x close