Antena 3 CNN Ghidul pensiilor private din România Plata pensiei administrate privat Pilon II

Plata pensiei administrate privat Pilon II

În sistemul Pilonului II, dreptul la pensia administrată privat se deschide de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul public.

Plata pensiei administrate privat Pilon II
Sursa foto: Pexels.com
19 Oct 2021   •   23:52

Pensia privată efectivă va depinde de banii strânşi în conturile individuale din sistemul de pensii administrate privat, de contribuţiile efectuate în timpul vieţii active, dar şi de randamentul obţinut din investiţiile făcute de către societatea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat. Dacă un participant decedează înainte de pensionare, activele personale evaluate la acea dată se distribuie beneficiarilor conform actului de succesiune şi normelor legale, suma acumulată acordânduse sub formă de plată unică beneficiarilor. 

În cazul în care participantul beneficiază de pensie de invaliditate pentru afecţiuni care nu mai permit reluarea activităţii, în condiţiile prevederilor legislative aferente sistemului de pensii publice, acesta va avea dreptul să primească contravaloarea activului său personal net, strâns în contul fondului de pensii administrate privat. În prospectele fondurilor de pensii administrate privat pot fi prevăzute garanţii cu privire la acoperirea riscurilor de invaliditate sau deces. În acest caz, administratorul fondului de pensii va plăti participantului sau beneficiarului acestuia, după caz, valoarea cea mai mare dintre activul personal net al participantului şi valoarea garanţiilor oferite.

ATENȚIE: Valoarea activului personal net al unui participant, calculată ca fiind valoarea unei unități de fond înmulțit cu numărul de unități de fond deținute de participant, poate să scadă în timp şi FLUCTUEAZĂ ZILNIC în funcţie de valoarea unitară a activului net calculată şi certificată de către depozitar (doar numărul de unităţi de fond deţinut la acelaşi fond nu va scădea niciodată). Este necesar să se rețină că, în situaţia încasării contravalorii activului personal net (prin tranşă unică) sau în situaţia plăţii pensiei, se reţine impozitul pe venit la momentul încasării pensiei, care este suportat de către beneficiar. Numărul de unităţi de fond deţinute poate să scadă în condiţiile transferului activului personal la un alt fond care are o valoare unitară a activului net mai mare decât cea a fondului de la care se efectuează transferul.

Ghidul participantului la sistemul de pensii administrate privat Pilon II 

Subiecte în articol: pensie privată Ghid Pilon II
Parteneri
Ei sunt românii care beneficiază de al 14-lea salariu
x close