Antena 3 CNN Ghidul pensiilor private din România Etapele aderării la un fond de pensii administrat privat

Etapele aderării la un fond de pensii administrat privat

Procedura de aderare la un fond de pensii administrat privat presupune următoarele etape:

Etapele aderării la un fond de pensii administrat privat
Sursa foto: Pexels.com
19 Oct 2021   •   23:54

1. informarea asupra sistemului de pensii administrate privat; 
2. selectarea fondului de pensii unde vrei să aderi; 
3. colaborarea cu administratorul de pensii al fondului de pensii dorit pentru a adera sau cu agentul de marketing al fondului respectiv; 
4. semnarea actului individual de aderare; Acesta poate fi semnat pe suport hârtie, pe suport informatic specializat prin utilizarea semnăturii biometrice sau cu semnătură electronică calificată. 
5. dobândirea calităţii de participant la fondul de pensii prin confirmarea validării actului individual de aderare. 

O documentare temeinică privind sistemul de pensii administrate privat, în general, te ajută în procesul de selectare a unui fond de pensii. Trebuie să alegi fondul de pensii care îți inspiră cea mai mare încredere în ceea ce priveşte administrarea banilor tăi de pensie, pe o perioadă foarte lungă de timp. Condiţiile de administrare ale fondurilor de pensii administrate privat pot fi vizualizate pe paginile de internet ale administratorilor de fonduri. Aceştia sunt obligați prin lege să îți pună la dispoziție o multitudine de informații.

UTIL: Informaţii suplimentare pot fi dobândite prin accesarea materialelor de analiză din publicaţiile de specialitate, sau prin mijloacele mass-media. De asemenea, informaţiile despre sistemul de pensii administrate privat, date statistice, comparaţii, studii şi publicaţii electronice pot fi accesate pe pagina de internet www.asfromania.ro.

După o documentare cât mai bună trebuie să iei legătura cu un agent de marketing, respectiv reprezentantul societăţii care administrează fondul de pensii pentru care ți-ai exprimat opţiunea. Agentul de marketing este persoana fizică sau juridică, mandatată de administrator pentru a obţine acordul de aderare al participanţilor. Prin menţinerea colaborării cu agentul de marketing care te-a ghidat în procesul de aderare poți primi informaţii suplimentare privind beneficiile, drepturile şi obligaţiile din sistemul de pensii administrate privat. 

Documentarea include şi citirea prospectelor aferente fondurilor de pensii preferate. Prospectul schemei de pensii private este format din prospectul simplificat şi prospectul detaliat. Prospectul simplificat oferă informaţii concise, astfel încât participantul să acceseze uşor informaţia şi să-i permită o comparaţie între diferite fonduri de pensii. Acest act este oferit clientului înainte de semnarea actului individual de aderare.

REȚINE: În calitate de participant, fiecare persoană trebuie să transmită modificările care intervin asupra datelor sale personale către administratorul fondului de pensii unde este înscris. În acest fel, participantul poate primi toate raportările şi notificările ce decurg din participarea sa la sistemul de pensii administrate privat.

Deși gradul de risc şi indicatorii de performanţă ar putea să constituie principalul criteriu de alegere a unui fond de pensii administrate privat, fie că vorbim de o primă aderare în acest sistem, fie că ne referim la un transfer de la un fond mai puţin performant la un altul, administrat mai eficient, nu trebuie să ne lăsăm influenţaţi doar de aceste criterii deoarece pot fi influențate de fluctuaţiile pieţelor financiare dintr-un moment sau altul. Un prim pas în alegerea unui fond de pensii constă în consultarea paginii de internet a A.S.F. – www.asfromania.ro, pentru a afla dacă A.S.F. a autorizat atât societatea de pensii (administratorul) cât şi fondul de pensii unde se doreşte a fi participant. 

În cazul în care administratorul fondului de pensii nu are un istoric pe piaţa de profil din România, decizia de aderare se poate lua în funcţie de notorietatea şi prestigiul societăţii de pensii, precum şi de strategia de investiţii, pe baza prospectului schemei de pensii. După doi ani de funcţionare a unui fond de pensii administrate privat, persoanele eligibile pot face selecţia fondului pe baza rentabilităţii înregistrate. Acest criteriu se bazează pe faptul că administratorul unui fond de pensii care a primit contribuţii pe o perioadă de cel puţin 24 de luni trebuie să calculeze, în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru, rata de rentabilitate a fondului de pensii pentru ultimele 24 de luni.

REȚINE: La alegerea unui fond de pensii trebuie să ţinem cont de profilul de risc, de costurile aferente activităţii de administrare, precum şi de experienţa sau renumele companiei care administrează fondul de pensii private. Trebuie precizat că este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii angajaţilor săi.

La semnarea actului individual de aderare, participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii private, mai ales în ceea ce priveşte aspectele referitoare la drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii private, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri. 

La momentul semnării actului individual de aderare, agentul de marketing are obligaţia să solicite o copie a actului de identitate, cu semnătura olografă a persoanei, pe aceeaşi filă cu imaginea reprodusă prin copiere. Participantul are dreptul de a primi, la cerere şi în mod gratuit, prospectul integral al schemei de pensii.

Actul individual de aderare se redactează în două exemplare, se semnează, în original, fiecare exemplar şi se distribuie astfel: 

 • un exemplar se păstrează de către administratorul fondului de pensii administrat privat; 
 • un exemplar se păstrează de către persoana eligibilă care a aderat la fondul de pensii administrate privat.

Administratorul fondului de pensii are obligaţia de a verifica autenticitatea actului individual de aderare şi a copiei actului de identitate având semnătura olografă a persoanei în cauză. După mai multe filtre ce au drept scop verificarea corectitudinii procesului de aderare, actul de aderare ajunge la instituţia de evidenţă, în vederea procedurii de validare.

IMPORTANT: Actul individual de aderare este unic, adică fiecare persoană eligibilă trebuie să semneze un singur act individual de aderare, la un singur administrator de fond de pensii administrate privat. Este ilegal pentru un angajator să impună alegerea unui anumit fond de pensii angajaților săi.

O persoană eligibilă dobândeşte calitatea de participant la un fond de pensii administrat privat prin îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

 • a aderat la un fond de pensii administrat privat prin semnarea unui act individual de aderare sau prin repartizarea aleatorie de către instituţia de evidenţă la un fond de pensii administrat privat;. 
 • Instituţia de evidenţă a validat actul individual de aderare, semnat sau alocat.

În termen de 30 zile calendaristice de la data primirii raportului instituţiei de evidenţă privind rezultatele validărilor, administratorul are obligaţia de a notifica, în scris, persoanelor cu care a semnat un act individual de aderare rezultatul procesului de validare, în speţă denumirea fondului de pensii precum şi pe cea a administratorului acestuia. Participanții contribuie la fondul de pensii unde li s-a validat actul individual de aderare şi nu se pot retrage din sistemul fondurilor de pensii administrate privat pe toată perioada pentru care datorează contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii, până la deschiderea dreptului la pensia privată. 

Cu alte cuvinte, participarea la Pilonul II este obligatorie. Dar alegerea fondului de pensii administrate privat este a ta. Drept urmare, dacă nu eşti mulțumit, poți solicita administratorului acestuia transferul către alt fond de pensii administrat privat, autorizat de A.S.F.

DE REȚINUT:

 1. Consultă ofertele cât mai multor administratori autorizaţi de către A.S.F. 
 2. Verifică dacă agentul de marketing cu care semnezi un act individual de aderare este autorizat sau avizat de către A.S.F., folosind aplicaţia Registre electronice disponibilă pe pagina de internet www.asfromania.ro
 3. Citeşte cu atenţie prospectele schemelor de pensii prezentate de către fiecare agent de marketing, pentru fiecare fond de pensii. 
 4. La alegerea unui fond de pensii administrate privat, trebuie să ții cont de elemente precum: comisioanele de administrare percepute de administrator, politica de investiţii, respectiv care sunt instrumentele financiare şi procentele de active aferente investiţiilor, comisioanele de transfer, modalitatea de informare şi raportare către participant, experienţa administratorului etc. Ratele de rentabilitate ale fondurilor de pensii, actualizate lunar, pot fi găsite pe pagina de internet www.asfromania.ro. Atenţie, majoritatea acestor elemente se regăsesc în prospectul schemei de pensii pe care agentul de marketing este obligat să îl prezinte participantului înaintea semnării actului de aderare. 
 5. Verifică actul individual de aderare şi elementele de siguranţă ale acestuia, respectiv seria şi numărul unic alocate de către A.S.F., precum şi datele de contact ale administratorului. 
 6. Verifică dacă administratorul este autorizat pentru desfăşurarea activităţii în sistemul de pensii administrate privat. 
 7. Verifică prospectul schemei de pensii private, respectiv datele trecute pe actul individual de aderare. 
 8. Prin semnarea actului de aderare persoana eligibilă aderă la contractul de societate aferent fondului de pensii. Actul individual de aderare este încheiat cu administratorul fondului ales şi trebuie semnat atât de către administrator, cât şi de către agentul de marketing. Semnătura reprezintă acordul la contractul de societate prin care este constituit acel fond. 
 9. Actul individual de aderare se redactează în două exemplare şi se semnează în original. Un exemplar va fi păstrat de către administrator şi unul de către persoana care a aderat la acel fond. 
 10. În cazul aderării în sistemul pensiilor administrate privat - Pilonul II al „pensiilor private obligatorii” trebuie să se aleagă un singur fond de pensii administrat privat. În cazul în care se semnează mai multe acte individuale de aderare, acestea se anulează şi, la finalizarea procesului de aderare iniţial, vei fi repartizat aleatoriu de către instituţia de evidenţă către un fond de pensii.

Ghidul participantului la sistemul de pensii administrate privat Pilon II 

Subiecte în articol: pensie privată Ghid Pilon II
Parteneri
România, sub asaltul valului de praf saharian
x close