Ghidul pensiilor private din România | Pagina 2

Ghidul pensiilor private din România este cea mai completă platformă de educație financiară. Aici poți găsi informații cu grad ridicat de utilitate, analize grafice, opinii și explicații pertinente de la experți în domeniu. | Pagina 2

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:49
  Siguranţa şi performanţa sunt cele mai importante elemente ale unui sistem de pensii administrate privat. Cele mai importante elemente de siguranţă ale Pilonului II derivă din protecţia pe care legislaţia o oferă participantului, prin:
  protectia participantului la sistemul de pensii private

  Protecţia participantului la sistemul de pensii private

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:47
  Exercitarea dreptului de informare şi educație financiară ajută la aprecierea performanţei fondului de pensii, a riscurilor şi oportunităţilor existente la un moment dat şi contribuie la o înţelegere cât mai corectă a conceptelor specifice sistemului de pensii administrate privat.
  asistenta acordata de a s f participantilor

  Asistenţa acordată de A.S.F. participanţilor

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:46
  În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială cu tradiţie.
  ce este pensia facultativa

  Ce este pensia facultativă?

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:45
  Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative Pilon III, cu respectarea nivelului minim prevăzut în actul individual de aderare şi a nivelului maxim prevăzut de legislația aplicabilă.
  cum functioneaza pilonul iii

  Cum funcționează Pilonul III

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:44
  Persoanele care doresc ca, la vârsta pensionării, să beneficieze de venituri suplimentare față de cele care le revin din pensia obligatorie (Pilon I şi Pilon II), pot beneficia şi de o a treia sursă de pensie – pensia facultativă – fiind necesară aderarea la sistemul de pensii facultative Pilonul III şi plata contribuțiilor.
  beneficiile sistemului de pensii facultative pilon iii

  Beneficiile sistemului de pensii facultative Pilon III

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:43
  Aderarea la un fond de pensii facultative este o opţiune individuală, din propria iniţiativă a fiecărei persoane. La semnarea actului de aderare participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de pensii facultative, mai ales în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi distribuţia acestor riscuri.
  participarea la un fond de pensii facultative

  Participarea la un fond de pensii facultative

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:43
  Participantul la un fond de pensii facultative este angajatul, funcţionarul public sau persoana autorizată să desfăşoare o activitate independentă, potrivit legii, persoana care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care este numită în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, membrul unei societăţi cooperative potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, precum şi altă persoană care realizează venituri din activităţi profesionale sau agricole, care aderă la un fond de pensii facultative şi care contribuie sau/şi în numele căreia s-au plătit contribuţii la un fond de pensii facultative şi are un drept viitor la o pensie facultativă.
  entitatile sistemului de pensii facultative din romania

  Entităţile sistemului de pensii facultative din România

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:41
  Fiecare participant are un cont individual în care se virează contribuţiile şi transferurile de disponibilităţi ale participantului. În sistemul pensiilor facultative, spre deosebire de cele obligatorii (administrate privat) legea oferă posibilitatea virării contribuţiilor fie de către angajator, fie de către participant (angajat), lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.
  participarea in sistemul fondurilor de pensii facultative

  Participarea în sistemul fondurilor de pensii facultative

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:39
  Dreptul la pensia facultativă se deschide, la cererea participantului, cu îndeplinirea următoarelor condiţii cumulative: participantul a împlinit vârsta de 60 de ani; au fost plătite minimum 90 de contribuţii lunare; activul personal este cel puţin egal cu suma necesară obţinerii pensiei facultative minime prevăzute prin normele adoptate de ASF.
  plata pensiei facultative pilon iii

  Plata pensiei facultative Pilon III

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:38
  Siguranţa şi performanţa sunt cele mai importante elemente ale unui sistem de pensii private. Pe fondul problemelor demografice la nivel mondial, cele mai noi sisteme de pensii private au trecut de la garanţii absolute la cele relative, calculate în funcţie de piaţă.
  protectia participantului

  Protecția participantului

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:37
  Administratorul care administrează fonduri de pensii facultative în care sunt prevăzute măsuri de protecţie împotriva riscurilor biometrice şi/sau garanţii cu privire la performanţele investiţiilor ori un nivel stabilit al beneficiilor trebuie să asigure provizioane tehnice pentru toate aceste scheme.
  provizioane tehnice supravegherea speciala si administrarea speciala

  Provizioane tehnice, supravegherea specială și administrarea specială

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:35
  ASF a stabilit obligația administratorilor fondurilor de pensii facultative de a oferi facilităţi on-line pentru verificarea activelor din contul personal, precum şi informaţii privind evoluţia fondurilor de pensii administrate sau politica de investiţii a fiecărui fond în parte. În plus, participantul este îndreptăţit să solicite administratorului informaţii suplimentare ori de câte ori consideră necesar, contra cost. Prospectele fondurilor de pensii menţionează clar regimul în care se desfăşoară această operaţiune.
  asistenta acordata de asf participantilor

  Asistența acordată de ASF participanților

 • Ghidul pensiilor private din România
  19 Oct, 23:34
  Unul dintre principalele obiective ale ASF este asigurarea unei bune relații cu participanţii. Astfel, pentru preluarea petiţiilor, în cadrul ASF funcţionează Direcția Protecția Consumatorilor, acordând o importanţă deosebită analizării şi rezolvării petiţiilor, sesizărilor primite de la participanţi, beneficiari sau persoane fizice care solicită informaţii despre sistemul pensiilor private.
  depunerea unei petitii sau sesizari la asf

  Depunerea unei petiții sau sesizări la ASF

x close