CCR: Ultima tentativă a guvernului Boc de impunere a propriilor oameni în deconcentrate, neconstituţională

14 Apr 2010   •   16:04
CCR: Ultima tentativă a guvernului Boc de impunere a propriilor oameni în deconcentrate, neconstituţională
Curtea Constituþionalã

Curtea Constituţională a decis, miercuri, că mai multe prevederi din actul normativ care modifică şi completează Legea funcţionarilor publici, adoptată în Camera Deputaţilor la începutul lunii martie, sunt neconstituţionale. Proiectul, prin care guvernul Boc facilitează accesul reprezentanţilor puterii în fruntea serviciilor deconcentrate fără a fi obligaţi să fi fost înainte funcţionari publici., a fost adoptat pe 2 martie de Camera Deputaţilor, în absenţa reprezentanţilor PSD şi PNL, cu 172 voturi favorabile, niciun vot "împotrivă" şi nicio abţinere.

Potrivit proiectului de lege, şefii serviciilor deconcentrate revin la statutul de funcţionari publici şi pot ocupa în continuare funcţiile, temporar, în baza unui aviz al ANFP, dacă au cinci ani vechime în administraţie şi studii de specialitate, urmând ca după şase luni să dea concurs pentru ocuparea definitivă a postului. Totodată, persoanele care doresc să ocupe funcţii de conducere în cadrul serviciilor deconcentrate trebuie să primească iniţial un aviz de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP). Ulterior, respectivii candidaţi sunt supuşi textului în cadrul unui concurs organizat de ANFP, în baza căruia vor fi numiţi definitiv în funcţie.

CC a stabilit că anumite prevederi din articolul I sunt neconstituţionale şi anume punctul 1 care competează vechile norme cu Categoria funcţionarilor publici de conducere cu: "director executiv şi director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, director şi director adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora".

Instanţa constituţională a constatat că şi prevederile punctului 6 care se referă la concursul de recrutare sunt neconstituţionale.

"Concursul de recrutare pentru funcţiile publice din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, autorităţilor administrative autonome, precum şi pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale este organizat, în condiţiile legii, astfel: a) de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1), pentru înalţii funcţionari publici. Secretariatul tehnic al comisiei se asigură de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici;
b) de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere generale şi specifice vacante, inclusiv pentru funcţiile publice de conducere vacante de secretar al unităţii administrativ-teritoriale, cu excepţia funcţiilor publice de conducere vacante de secretar al comunei, de şef serviciu şi şef birou;
c) de autorităţile şi instituţiile publice în al căror stat de funcţii se află funcţia publică, pentru funcţiile publice de conducere vacante de secretar al comunei, de şef serviciu şi şef birou şi funcţiile publice specifice asimilate acestora, precum şi pentru toate funcţiile publice de execuţie vacante şi temporar vacante", conform punctului 6.

De asemenea, CC a stabilit că prevederile punctului 27 sunt neconstituţionale.

"Autorităţile şi instituţiile publice care au prevăzute în statele de funcţii posturi de natură contractuală, care presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (3), au obligaţia de a stabili funcţii publice în condiţiile art. 107, în termen de 30 de zile de la data constatării existenţei acestor atribuţii.
(2) Funcţiile publice vacante, funcţiile publice de conducere, precum şi funcţiile publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, stabilite potrivit alin. (1), se ocupă în condiţiile
prezentei legi. (3) Persoanele încadrate în posturi de natură contractuală care au fost stabilite şi avizate ca funcţii publice vor fi numite în funcţii publice de execuţie dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 54 şi condiţiile de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice.
(4) Drepturile salariale ale persoanelor care ocupă funcţii publice în condiţiile alin. (3) se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au fost numite", se arată în punctul 27, care nu este în acord cu legea fundamentală.

Nici prevederile punctului 28 care modifică lista funcţiilor publice de conducere cu normele nu sunt considerate constituţionale: "4. director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, director în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi 5. director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv adjunct în cadrul instituţiei prefectului în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, director adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale".

După ce pe 2 martie au părăsit lucrările Camerei ca semn de protest faţă de introducerea forţată a acestui proiect de lege pe ordinea de zi, 50 de deputaţi de la PSD şi 52 de la PNL au sesizat pe 4 martie Curtea Constituţională a României, cu privire la constituţionalitatea acestei iniţiative legislative. În paralel, senatorii Opoziţiei au iniţiat o acţiune similară la CCR.

Curtea Constituţională a analizat prevederile art.I pct.1, pct.6, pct.27 şi pct.28 din Legea pentru modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, formulată de un număr de 34 de senatori, precum şi obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, formulată de parlamentari aparţinând grupurilor parlamentare PNL şi PSD din Camera Deputaţilor.

"În urma deliberării, Curtea Constituţională a constatat, cu majoritate de voturi, dispoziţii din Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sunt neconstituţionale articolul I pct.1 ? care modifică art.13 alin.(1) lit.d) din Legea nr.188/1999; articolul I pct.6 ? care modifică art.58 alin.(1) şi (3) din Legea nr.188/1999; articolul I pct.27 ? care modifică art.111 din Legea nr.188/1999 şi articolul I pct.28 ? care modifică anexa, cap.I lit.B pct.4 şi 5 din Legea nr.188/1999", se arată în comunicatul CC.
Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.
Este a treia încercare a Guvernului de a găsi o soluţie de soluţionare a problemei numirilor în deconcentrate, după ce Curtea Constituţională a respins în două rânduri ca neconstituţională prevederile altor două ordonanţe de urgenţă emise de guvern şi care tratau aceeaşi problemă.
Antena3.ro

Parteneri
x close