Antena 3 CNN Economic Declaraţia unică 2023 pentru ANAF. Ghid de completare pentru formularul 212

Declaraţia unică 2023 pentru ANAF. Ghid de completare pentru formularul 212

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat ghidul pentru românii care trebuie să depună Declarația unică în 2023 (formularul 212).

Declaraţia unică 2023 pentru ANAF. Ghid de completare pentru formularul 212
Sursa foto: ANAF
de Alexandra Cojoianu    |    02 Feb 2023   •   22:00

Declarația unică a apărut în legislația fiscală în anul 2018. În declarația unică, românii obligaţi să completeze şi să depună formularul 212 declară ce venituri au realizat în anul precedent.

În funcție de acestea, autoritatea fiscală stabilește impozitul plus contribuția la asigurarea de sănătate și pensie pe care contribuabilul respectiv o are de plătit la bugetul de stat.

Fiscul recomandă ca formularul să fie depus prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Totodată, în aceeași declarație unică, trebuie aproximat și estimat ce venituri vor fi realizate în anul curent pentru ca autoritatea fiscală să estimeze, la rândul ei, taxele pe care le vei avea de achitat.

Citește și: ANAF, proiect de ordin pentru a stabili ce înseamnă avere mare în cazul persoanelor fizice

Cum se depune declarația unică 2023 la ANAF

Declaraţia se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, astfel:

a) în format letric, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire. Declaraţia se pune gratuit la dispoziţia contribuabilului. Data depunerii declaraţiei în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz.

b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: - prin intermediul serviciului "Spaţiul privat virtual" (SPV); - pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată. Programul de asistenţă este pus la dispoziţia contribuabililor gratuit de unităţile fiscale subordonate sau poate fi descărcat de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.

c) Formularul "Anexa nr. ......... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice" se depune numai împreună cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

d) Veniturile necuprinse în declaraţia iniţială se declară prin depunerea unei declaraţii rectificative

 1. Declaraţia se completează pe surse şi categorii de venit, de către contribuabil sau de către împuternicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular, corespunzătoare situaţiei fiscale a contribuabilului.
 2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei unice vor completa câte o secţiune pentru fiecare categorie şi sursă de venit, atât pentru veniturile realizate, cât şi pentru veniturile estimate (respectiv secţiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit din România sau din străinătate, datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse şi categorii de venit şi/sau datele privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii, pentru fiecare drept de pensie), utilizând, dacă este cazul, şi "Anexa nr. .... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice", care se ataşează la declaraţia unică.
 3. Persoanele fizice care utilizează programul de asistenţă pentru completarea şi editarea declaraţiei unice nu completează "Anexa nr. .... la formularul 212 Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice". 

Când trebuie depusă Declarația unică în 2023

Termenele de depunere pentru Declarația unică sunt următoarele:

 • în termen de 30 de zile de la data începerii activității/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice;

 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale;
 • până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate;
 • până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, în cazul exercitării opţiunii privind destinaţia unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private;
 • în termen de 30 de zile de la data încetării activității/rezilierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încetează o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice;

Cine depune Declarația unică în 2023

Declarația unică va trebui să fie completată și depusă de:

 • persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/şi din străinătate şi care datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal;

 • profesionişti (art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil) şi persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe care au beneficiat de indemnizațiile prevăzute de OG 132/2020, OG 111/2021, OG 2/2022 (măsuri de protecție socială în contextul suspendării/limitării activităților economice determinate de pandemia COVID);
 • persoanele fizice care nu realizează venituri şi care optează pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

Întreg documentul poate fi consultat aici.

×
Subiecte în articol: 2023 ANAF declaratia unica ghid Formular 212
Parteneri
Ce date personale colectează TikTok de la români
x close