Antena 3 Ghidul multimedia al pensiilor private din Romania Beneficiile sistemului de pensii facultative Pilon III

Beneficiile sistemului de pensii facultative Pilon III

09 Oct 2021   •   18:02
Beneficiile sistemului de pensii facultative Pilon III
Sursa foto: Pixabay.com

Persoanele care doresc ca, la vârsta pensionării, să beneficieze de venituri suplimentare față de cele care le revin din pensia obligatorie (Pilon I şi Pilon II), pot beneficia şi de o a treia sursă de pensie – pensia facultativă – fiind necesară aderarea la sistemul de pensii facultative Pilonul III şi plata contribuțiilor.

DE REŢINUT: 
După pensionare, pensia facultativă Pilon III va fi încasată, sub forma unei sume plătite periodic participantului sau beneficiarului, în mod suplimentar şi distinct de cea furnizată de sistemul public de pensii. Pensia se plăteşte participantului, mandatarului desemnat de acesta prin procură specială sau reprezentantului legal al acestuia.

Contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor schemei de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator sau, după caz, de către participant, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare. Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative. 

Contribuţia poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanţii angajaţilor. Angajatorul şi sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor pot propune participarea la un fond de pensii facultative. 

Angajatorul constituie şi virează lunar contribuţia datorată de fiecare angajat care a aderat la un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator. 

Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume totale reprezentând echivalentul în lei a 400 euro, într-un an fiscal.

DE REŢINUT: 
Participanţii pot, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative. În cazul încetării plăţii, aceştia îşi păstrează calitatea de participant urmând a beneficia, la vârsta de pensionare, de toate drepturile cuvenite.

Datorită importanței şi impactului social al sistemului de pensii, legea prevede imposibilitatea ca un fond de pensii facultative să fie declarat în stare de faliment. Sunt instituite măsuri de administrare specială astfel încât participanții şi beneficiarii acestora să fie protejați.

x close