Antena 3 CNN Actualitate Fără precedent: infracțiuni grave de înșelăciune și corupție în scopul redeschiderii periculoasei gropi de gunoi Glina

Fără precedent: infracțiuni grave de înșelăciune și corupție în scopul redeschiderii periculoasei gropi de gunoi Glina

Fără precedent: infracțiuni grave de înșelăciune și corupție în scopul redeschiderii periculoasei gropi de gunoi Glina
25 Mar 2019   •   15:11

Închiderea focarului de poluare de la groapa de gunoi Glina a adus un val de multumiri și speranțe în rândul zecilor de mii de locuitori din zonele învecinate, afectați, îmbolnăviți și umiliți în propriile case și gospodării, aflate la 70 de metri de periculosul munte de gunoi nociv care le-a distrus sănătatea, viața și existența sistematic, timp de peste 20 ani.

Dar problemele acestor comunități afectate din jurul gropii de gunoi Glina nu se termină aici, odată cu închiderea acestui focar de poluare, deoarece în paralel se poartă un război deschis pentru a reautoriza acest periculos obiectiv atât de nociv pentru sănătatea populației și care încalcă în mod flagrant dispozițiile imperative ale legii dar și orice lege a bunului simț.

Un grup infracțional creat în jurul acestei afaceri, format din patroni lacomi, condamnați penal pentru infracțiuni la groapa de gunoi Glina, funcționari publici corupți, demnitari înrăiți, directori din ministere și agenții, meschini sau pur și simplu hoți, acționează împreună sau separat, comițând infracțiuni grave și repetate în scopul redeschiderii periculoasei groapi de gunoi Glina, conștienți fiind că banii negri pe care îi vizează sunt pătați de moartea și îmbolnăvirea unor oameni nevinovați, neputincioși și umiliți de angrenajul intereselor create în jurul lor.

Pentru toate autoritățile statului român competente în identificarea infracțiunilor de la periculoasa groapă de gunoi Glina cât și pentru funcționarii publici onești din ministere și agenții care, doar aplicând legea, pot stopa definitiv acest pericol public, pentru familiile și cetățenii care încă trăiesc coșmarul redeschiderii focarului de poluare, arătăm mai jos infracțiunile de înșelăciune, corupție și fals și uz de fals, comise pentru reautorizarea gropii de gunoi Glina.

În conformitate cu prevederile art. 20  din Ordinul 119/2014 pentru aprobarea normelor de sănătate și igienă publică privind mediul de sănătate al populației, așa cum acestea au fost modificate în august 2018, prin Ordinului Ministrului sănătății nr. 994/21.08.2018, doar  „persoanele fizice și juridice specializate, certificate conform unei metodologii de efectuare a studiilor de impact asupra sănătații, aprobată de ministrul sanatatii”, pot realiza astfel de studii de impact asupra sănătății publice.

Până la acest moment nu a fost publicat niciun ordin al Ministrului Sănătății prin care să se aprobe o astfel de metodologie, în prezent neexistând prin urmare nicio persoană fizică sau juridică abilitată să emită astfel de studii.

APM Ilfov și directorul acestei instituții, dl. Alin Romeo Ciprian Stanciu se fac deja vinovați de nerespectarea prevederilor legale indicate mai sus, având în vedere că la data 20.12.2018 au emis decizia de emitere a autorizației integrate de mediu, în baza unui studiu de impact cu privire la sănătatea populației care nu este valabil, fiind emis de o entitate necertificată de Ministerul Sănătății.

Așadar studiul de impact depus de Ecorec S.A. nu este valabil și nu poate fi luat în considerare pentru emiterea autorizației integrate de mediu.

Studiul de impact asupra sănătății publice emis de I.N.S.P nu era favorabil Ecorec S.A., acesta fiind motivul pentru care nu a fost depus în atenția autorităților de reglementare în materie de protecție a  mediului.

Rezultatul acestui studiu a fost alarmant, cercetările specialiștilor scoțând în evidență impactul major al activității periculoasei groapi de gunoi Glina asupra sănătății populației din zona Popești-Leordeni, Glina, comuna Berceni și cartierele bucureștene limitrofe muntelui de gunoi nociv.

Ca urmare, Ecorec, administratorul periculoasei groapi de gunoi Glina, nu a mai depus la APM Ilfov în cadrul procesului de reautorizare studiul făcut de INSP, care evident ar fi dus la respingerea autorizării și închiderea activității de depozitare a deșeurilor.

Dar cel mai important aspect este faptul că studiul întocmit de INSP este un document public, intrând astfel in circuitul public ca probă martor pentru alte eventuale studii frauduloase care ar putea fi efectuate în viitor dar și pentru toate procesele în instanță și acuzațiile aduse celor vinovați.

În schimb, grupul infracțional a găsit o alternativă la această situație și o soluție care să permită continuarea activității la periculoasa groapă de gunoi Glina, soluție care ar fi urmat să îmbolnăvească și să omoare oameni nevinovați pentru următoarea perioadă de 10 ani. Această soluție “minune” a fost aceea de a efectua un nou studiu de impact asupra sănătății populației dar de această dată nu de un institut de stat cum este INSP, ci de o societate privată. Studiul a fost făcut de societatea privată Exincon, dar legea nu permite și nu există norme de aplicare ale legii care să dea dreptul societăților private să efectueze studii de sănătate publică, concluzia fiind că studiul este nul și neutilizabil într-un proces de autorizare a unui depozit de deșeuri.

Mai mult, Ecorec, administratorul periculoasei groapi de gunoi Glina, este o societate fantomă, nu are organe statutare din luna iulie 2018, nu are administratori sau responsabili legali și nu a depus la Ministerul Finanțelor Publice situațiile financiare obligatorii din anul 2015 până în prezent, deci nu își poate asuma nici cea mai mică responsabilitate de mediu sau de protecție a sănătății populației. Cel mai periculos fapt care se poate întâmpla în acest context este acela că orice daună ecologică, poluare, radiații, incendii, răspândirea de boli în rândul populației nu poate fi imputată Ecorec deoarece nu are reprezentant legal, aceste daune ar urma să fie suportate de stat în final, pagubele putând fi imense.

Derularea activității infracționale continuate:

O persoană venită din partea societății fantomă Ecorec, care administrează ilegal periculoasa groapă de gunoi Glina, directorul economic Corina Blănaru, fără a avea mandat valabil, depune la APM Ilfov în cadrul procesului de reautorizare studiul se sănătate ilegal și neautorizat întocmit de societatea privată Exincon și cu intenție directă, prezintă ca adevărată o fapă mincinoasă arătând o situație frauduloasă și denaturată a realității, cu scopul inducerii în eroare a instituțiilor implicate în autorizarea gropii de gunoi Glina și obținerea acordului acestora.

APM Ilfov, prin directorul executiv Alin Romeo Ciprian Stanciu și Simona Crețu evită verificarea societății fantomă Ecorec și conștienți fiind că încalcă legea, acceptă studiul de sănătate publică întocmit neautorizat și ilegal de Exincon, demarând în același timp procesul de reautorizarea gropii de gunoi Glina, cerând avize și acorduri inclusiv în cadrul ședințelor de analiză tehnică, altor instituții ale statului angrenate în acest proces de autorizare, respectiv: Consiliul Judetean Ilfov, Prefectura Ilfov, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov, Institutul pentru Situații de Urgență Ilfov, Garda Națională de Mediu – Comisariatul General Ilfov, Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, Institutul Teritorial de Munca Ilfov.

Prin acțiunea sa de inducere în eroare a reprezentanților instituțiilor mai sus menționate și a funcționarilor acestora, participanți la ședințele de analiză tehnică de la APM Ilfov, prin prezentarea ca adevărate și valabile a unor fapte mincinoase, directorul executiv Alin Romeo Ciprian Stanciu și Simona Crețu au comis și ei de conivență cu așa zișii reprezentanți ai Ecorec, infracțiunea de înșelăciune.

De aceeași parte a grupului infracțional a fost și directorul Dănuț Crăciun de la DSP Ilfov, singura autoritate cu competență de protecție a sănătății populației din zona limitrofă periculoasei gropi de gunoi Glina, care, ignorând studiul realist făcut de stat prin INSP, ce evidenția impactul negativ asupra sănătății populației, preia concluzii “pozitive” din studiul ilegal și neautorizat întocmit de societatea privată Exincon și ca urmare notifică APM Ilfov acordul DSP Ilfov pentru reautorizarea activității la periculoasa groapa de gunoi Glina.

Pentru a realiza infracțiunea, directorul DSP Ilfov, Dănuț Crăciun folosește anumite mijloace de înșelare scrise, extrem de ingenioase și plăsmuirea unor acte sub semnătură privată, trimise ulterior către APM Ilfov, prin care spune că la groapa de gunoi Glina nu se respectă distanța de protecție sanitară de 1000 de metri prevăzută de lege, datorită extinderii construcțiilor imobiliare, dar acest fapt nu impactează negativ sănătatea populației din zona limitrofă, concluzie total în contradicție cu studiul de sănătate realizat de INSP.

Directorul executiv al APM Ilfov Alin Romeo Ciprian Stanciu, împreună cu Simona Crețu ascund documentele de reautorizare față de publicul interesat și direct afectat de groapa de gunoi Glina, blocheză site-ul agenției  la capitolul Ecorec, pentru a se evita descoperirea utilizării studiului neautorizat întocmit de Exincon și contestarea în consecință a procedurii de autorizare a periculoasei gropi de gunoi Glina. Mai mult, fără o consultare a publicului afectat făcută în conformitate cu legea și obținând prin inducerea în eroare acordul scris al celorlalte autorități implicate în procesul de autorizare, mai puțin CJ Ilfov si Apa Nova, pe data de 20 decembrie 2018 directorul APM Ilfov Alin Romeo Ciprian Stanciu și Simona Crețu emit draftul de autorizare a periculoasei gropi de gunoi Glina, totul în baza studiului de sănătate publică ilegal întocmit de Exincon și a actelor de la DSP Ilfov plăsmuite ingenios de directorul acestei instituții, Dănuț Crăciun.

Acțiunea de amăgire făcută de așa-zișii reprezentanți ai Ecorec, precum directorul economic Corina Blănaru, împreună cu directorul DSP Ilfov Dănuț Crăciun și directorul executiv APM Ilfov Alin Romeo Ciprian Stanciu, și complicii acestora a îmbrăcat forma unei infracțiuni continuate, consumate în momentul producerii primelor pagube pentru instituțiile publice și ministerele angrenate procesul de autorizare a gropii de gunoi Glina, care au avut costuri și cheltuieli imporatante, timp de peste 18 luni, cu personalul de specialitate implicat în autorizare, cu plata onorariilor avocațiale, din partea APM Ilfov, pentru procesele din instanță aferente acestei autorizări, dar și alte pagube mult mai mari, de milioane de euro, care rezultă din încasările frauduloase făcute de Ecorec în toată această perioadă de derulare a autorizării.

Dovedind încă o dată implicarea și continuarea infracțiunilor începute cu peste un an în urmă, în data de 14 martie 2019 directorul executiv APM Ilfov, Alin Romeo Ciprian Stanciu, susținut de directori și funcționari ierarici superiori, convoacă o ședință de analiză tehnică la sediul agenției în scopul obsesiv de reautorizare a gropii de gunoi Glina, având în continuare ca bază studiul ilegal întocmit de Exincon și adresele provenite de la DSP Ilfov. Cu cât se prelungește această procedură de autorizare a periculoasei gropi de gunoi Glina, cu atât crește prejudiciul infracțiunii continuate cât și pericolul social ținând cont că principalele victime sunt instituțiile statului.

Ca urmare, cetățenii și populația din jurul periculoasei gropi de gunoi Glina somează în mod public pe directorul APM Ilfov, șefii ierarhici superiori ai acestuia și funcționarii publici implicați în autorizarea periculoasei gropi de gunoi Glina să înceteze imediat orice formă de promovare a elementelor frauduloase care ar putea conduce la reautorizarea gropii de gunoi Glina fiind evident că acest comportament nu este aliniat respectării interesului și sănătății publice, ci servește în mod exclusiv interesele Ecorec și acționarilor acesteia și să emită decizia de respingere a cererii de autorizare ca urmare a faptului că în mod judicios se poate constata că Ecorec nu a făcut dovada că activitatea la groapa de gunoi Glina nu impactează sănătatea populației.

Asociația A.E.D.E este o asociație apolitică, ce are ca scop implicarea în promovarea și apărarea intereselor cetăţenilor în vederea creşterii calității vieţii conform standardelor europene și al asigurării unui mediu de viață sănătos, promovarea proiectelor de interes local și regional, educaţie, sănătate, protecţia mediului, spații verzi și asigurarea transparenței instituţiilor în fața cetăţeanului.

Asociaţia noastră activează la nivel național și are reprezentanţi în comunele Popeşti Leordeni, Glina și Berceni, unde este amplasată groapa de gunoi Glina. Reprezentanţii asociaţiei din comunele menţionate se asigură că în comunitatea lor sunt respectate drepturile și interesele cetăţenilor.

25 martie  2019 

 

Asociația Europenă pentru Dezvoltare Ecodurabilă A.E.D.E.

Vicepreședinte

Adrian MARDALE

 

×
Parteneri
Horoscop 1-15 aprilie 2023, cu Cristina Demetrescu. Eclipse şi karmă!
x close