Antena 3 CNN Economic ANRE: Racordare gratuită la rețeaua de gaze naturale pentru toți românii

ANRE: Racordare gratuită la rețeaua de gaze naturale pentru toți românii

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un ordin prin care racordarea românilor la gaze, respectiv la rețelele de distribuție a gazelor naturale, este gratuită.

ANRE: Racordare gratuită la rețeaua de gaze naturale pentru toți românii
Sursa foto: Hepta
de Alin Tarnovschi    |    13 Oct 2020   •   15:05

Astfel, ANRE a aprobat ordinul 179/9 octombrie 2020 prin care distribuitorul trebuie să suporte cheltuielile cu racordarea clienților casnici, indiferent de distanța față de rețeaua de gaze naturale.

Drept urmare, toți românii ar putea să fie racordați gratuit la rețeaua de gaze naturale. Totuși, distibuitorul și-ar putea recupera banii investiți în racordare din facturi.

Cum arată ordinul ANRE privind racordarea gratuită a românilor la gaze:

Art. 4 – (1) Pentru realizarea racordării la SD a solicitanților prevăzuți la art. 2 lit. a)-e) se parcurg următoarele etape:

Racordare gratuită pentru români la rețeaua de gaze naturale

a) depunerea și înregistrarea la OSD a cererii de racordare la SD însoțită de documentele prevăzute la art. 8 alin. (2), și achitarea tarifului de analiză a cererii, după caz;

b) evaluarea cererii de racordare;

c) stabilirea soluției tehnice pentru realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării; 

d) eșalonarea lucrărilor necesare racordării și actualizarea planurilor de investiții cu lucrările necesare stabilite la lit. c) în conformitate cu prevederile din Procedură;

e) emitere ATP în funcție de soluția tehnică prevăzută la lit. c) în cazul în care nu este obiectiv/conductă necesar/necesară racordării; dacă există obiectiv/conductă necesar/necesară racordării, OSD emite ATR conform modelului prevăzut în anexa nr. 2; 

f) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, precum și a autorizației de construire a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

g) proiectarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

h) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale;

i) execuția obiectivului/conductei necesare racordării;

j) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea obiectivului/conductei necesar/necesare racordării;

k) recepția și punerea în funcțiune a obiectivului/conductei necesar/necesare racordării, de către OSD;

l) stabilirea soluției pentru racord și/sau SRM/SR/SM/PRM/PM și emiterea ATR;

m) OSD emite și transmite solicitanților, cu excepția clienților finali casnici, contractul de racordare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

n) obținerea certificatului de urbanism, a avizelor și acordurilor/autorizațiilor emise de organismele abilitate, după caz, pentru racord, respectiv SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 o) proiectarea racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de solcitanții care finanțează aceste obiective;

p) verificarea documentației tehnice/proiectului tehnic aferente/aferent racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM, prin intermediul verificatorilor de proiecte atestați ANRE, conform prevederilor legale aplicabile;

q) execuția racordului și a SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD sau prin intermediul operatorilor economici autorizați ANRE, selectați de către OSD sau de către solicitanții care finanțează aceste obiective;

r) urmărirea de către OSD a lucrărilor privind realizarea racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM;

s) recepția și punerea în funcțiune a racordului și SRM/SR/ SM/PRM/PR/PM de către OSD.

×
Subiecte în articol: gaze ANRE
Parteneri
A murit Paco Rabanne
x close