x close

Pașaport electronic 2020. Ce trebuie să faci ca să îl obții și ce taxe trebuie să plătești

21 Feb 2020   •   16:01
Pașaport electronic 2020. Ce trebuie să faci ca să îl obții și ce taxe trebuie să plătești

Pașaport electronic 2020. Documentul de călătorie se eliberează, la cerere, cetățenilor români care nu se află într-una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate și este valabil timp de zece ani, în cazul celor cu vârsta de peste 18 ani, cinci ani, în cazul celor cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani și de trei ani, în cazul copiilor cu vârsta de până la 12 ani.

Cum se obținere cererea de eliberare pentru pașaport electronic 2020

Solicitarea se poate depune personal, în țară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în raza de competență unde au domiciliul, sau după caz, reședința.

Românii din străinătate pot depune cererile de eliberare a unui pașaport electronic chiar în țara în care se află, mai exact, la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României. Se pot face și programări online pentru depunerea cererii de eliberare a pașaportului. Programarea se poate face pe website-ul www.epasapoarte.ro. Totodată, cei care au depus cerere pentru eliberarea unui pașaport pot urmări statusul emiterii acestuia online, pe un website ce aparține Direcției Generale de Pașapoarte (DGP) din cadrul Ministerul Afacerilor Interne (MAI), fără să fie nevoiți să se deplaseze la autorități.

Documentele necesare pentru pașaport electronic 2020

Documentele necesare care sunt atașate cererii de eliberare diferă în funcție de vârsta:

Pentru cei trecuți de 18 ani, sunt necesare:

-cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original);
-dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele titularului, în original (mai jos regăsiți și mențiunile obligatorii ce trebuie să fie înscrise în documentul de plată pentru ca el să fie valabil);
-paşaportul anterior (dacă acesta există).

În cazul copiilor care nu au împlinit 14 ani, părinții sunt cei care depun cererea de eliberare a pașaportului, iar aceasta trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

-certificatul de naştere al minorului, în original;
-document(e) de identitate ale părinţilor sau al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;
-dovada achitării taxei pentru emiterea paşaportului, completată pe numele minorului, în original;
-paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;
-dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută de un singur părinte ori de persoana împuternicită sau de reprezentantul legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:

-procura specială / declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original, ori duplicat de pe actul original pentru procura specială şi declaraţia celuilalt părinte, autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
-procura specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original, sau duplicat de pe actul original pentru procurile speciale autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013;
-hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
-hotărârea judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori hotărârea judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului, în original;
-actul de desemnare a reprezentantului legal, numai pentru cererile formulate de acesta, în cazul minorilor care la data punerii sub interdicţie nu se află sub ocrotirea părinţilor.

În cazul celor cu vârsta cuprinsă între 14 ani și 18 ani, sunt necesare următoarele documente:

-cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original (cartea de identitate provizorie, precum şi -cartea de identitate model nou trebuie însoţite de certificatul de naştere, în original);
-declaraţii de acord pentru eliberarea paşaportului simplu electronic date de ambii părinţi/un singur părinte/reprezentantul legal, în original sau duplicat de pe actul original, pentru declaraţiile autentificate şi eliberate începând cu data de 1 ianuarie 2013 (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaraţii);
-dacă cererea de eliberare a pașaportului este făcută cu acordului unui singur părinte /reprezentantului legal, atunci vor mai trebuie aduse, după caz:
-hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
-actul de deces al celuilalt părinte, în original;
-hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, în original;
-certificatul de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original (acolo unde este cazul);
-dovada achitării taxei de emitere a paşaportului, în original;
paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

Taxele - obținere pașaport electronic 2020

Taxa ce trebuie plătită este de 258 de lei, în cazul celor cu vârsta de peste 12 ani și de 234 de lei, pentru copiii ce n-au împlinit 12 ani. În cazul pașaportului simplu temporar, taxa nu diferă în funcție de vârstă și are valoarea de 96 de lei.

Citeşte mai multe despre:

Pașaport electronic 2020
Parterneri
Parterneri
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri!
Nu, multumesc Accept
sati