Rugăciuni care te ajută în orice situație

12 Feb 2019   •   13:22
Rugăciuni care te ajută în orice situație

Există momente în viață, în care te simți depășit de situații, amăgit, trist sau chiar deznădăjduit. Se spune că deznădejdea este cel mai mare păcat împotriva Duhului Sfânt. Asta deoarece, atunci când suntem deznădăjduiți, credința ne părăsește, suntem negativi și nu ne mai găsim puterea și alinarea în fața de Dumnezeu. 

Nu trebuie să ne lăsăm pradă acestei stări de păcat, indiferent de motivul pentru care am ajuns în această situație. Dat fiind faptul că depresia, sau în termeni tehnologici, deznădejdea, este una dintre cele mai mari maldii ale societății actuale, putem spune că ne este destul de dificil să facem față problemelor și, pur și simplu ne acaparează acest păcat.

Trebuie să găsim puterea în noi, de a merge mai departe și să începem fiecare zi, ca și cum ar fi o nouă zi. Trebuie să învățăm, că oricât de multă suferință și durere avem în suflet, niciodată nu trebuie să deznădăjduim, deoarece Îl supărăm pe Dumnezeu. Trebuie să avem răbdare în suferință și să ne îndreptăm gândul și fapte către Dumnezeu. Doar El, este cel care ne iubește cu adevărat și oricât de mari ar fi păcatele noastre, dacă avem credință, El n-i le va ierta!

Aceste rugăciuni le puteți rosti zilnic, indiferent de situație. Luați-vă răgaz și îndreptați-vă inimile către Dumnezeu!

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței. Amin!

Rucăciune a creştinilor ortodocşi pentru vremurile de acum, a Ieroschimonahului Anatolie de la Optina

Izbăveşte-mă, Doamne, de ademenirea mârşavului şi vicleanului antihrist, timpul căruia se apropie, şi mă adăposteşte de mrejele lui în pustia tainică a mântuirii Tale. Dă-mi tărie şi bărbăţie neclintită să mărturisesc numele Tău cel sfînt, să nu dau îndărăt de frica diavolească, să nu mă lepăd de Tine, Mântuitorul şi Răscumpărătorul meu, de Sfânta Ta Biserică! Doamne, dă-mi, rogu-Te, ziua şi noaptea, plângere şi lacrimi pentru păcatele mele şi fii milostiv în ceasul Straşnicei Tale Judecăţi! Amin.

Rostiți aceste rugăciuni zilnic, pentru a-I cere îndurare Bunului Dumnezeu! Cu siguranță, credința sufletului dumneavoastră se va întări, iar greutățile vor fi izbăvite! 

 

Parteneri
x close