Elena Udrea a părăsit, din nou, audierile comisiei: "Trebuie să intre în legalitate" (VIDEO)

01 Sep 2009   •   12:04
Elena Udrea a părăsit, din nou, audierile comisiei: "Trebuie să intre în legalitate" (VIDEO)

A venit, a acuzat ilegalitatea comisiei, comportamentul abuziv şi lipsa de bună credinţă a unor membri parlamentari ai acestui for şi a plecat. În nici o jumătate de oră ministrul Turismului a reuşit performanţa oferirii unui nou show mediatic, a ridiculizării membrilor comisiei de anchetă şi... cea unei noi plimbări cu liftul.

Pentru a doua oară, ministrul Turismului, Elena Udrea a făcut un nou tur de forţă în faţa membrilor comisiei şi presei prezente refuzând să dea vreo lămurire cu privire la achiziţiile ministerului până când comisia nu-şi va rezolva problemele de ilegalitate reclamate de ea: incompatibilitatea unor membri ai comisiei, comportamentul abuziv al altora, lipsa unui anumit număr de membri în conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei. Udrea a ameninţat că în cazul în care preşedintele comisiei, liberalul Ludovic Orban, nu va da curs cererilor sale, nici unul din subordonaţii săi nu se va prezenta în faţa unei comisii ilegale. În replică, cei contestaţi de ministrul Turismului au acuzat-o de ascunderea adevărului şi de împiedicarea activităţii unei comisiei parlamentare de anchetă cu încălcarea Constituţiei şi a altor legi.La mai bine de trei săptămâni de la constituirea acestei comisii, membrii acestui for tot nu reuşesc să intre pe fondul problemei achiziţiilor făcute la nivelul Ministrului Turismului pentru promovarea anumitor acţiuni. Documente transmise de minister cu ţârâita, refuzul subordanaţilor Elenei Udrea de a veni la audieri sub diferite pretexte acoperite de lege, dar şi comportamentul sfidător al ministrului de resort contribuie la această stare de lucruri.

Amabilităţi înainte de ostilităţi: "Nu-mi face nicio plăcere să vă întreb,mie îmi face mare plăcere să vă răspund"
Noua audiere a Elenei Udrea s-a desfăşurat de altfel după tipicul primei sesiuni de acest gen care s-a petrecut în data de 20 august. Preşedintele comisiei, liberalul Ludovic Orban a încercat să profite de prezenţa ministrului Turismului pentru a-i imputa lipsa totală de cooperare cu membrii comisiei şi nerespectarea obligaţiilor legale care-i revin faţă de acest for şi faţă de solicitările formulate. Orban a ţinut să îi citească ministrului prevederile din regulamentul Camerei care se referă la faptul că cei audiaţi au obligaţia de a spune adevarul şi de a nu omite nimic din ceea ce ştiu.

"Vă mărturisesc că nu-mi face nicio plăcere să vă întreb", a declarat Orban la începutul lucrărilor Comisiei, după ce solicitase o serie de explicaţii în legătură cu încălcarea legii de către reprezentanţii ministerului care nu au furnizat comisiei datele solicitate, sau nu au venit la audieri.

"Ştiu că nu vă face mare plăcere să mă întrebaţi, mie îmi face mare plăcere să vă răspund", a replicat Udrea. "Citiţi din Constituţie, din legi, faceţi un amalgam, dar omiteţi că această Comisie funcţionează în ilegalitate. Nu pot să stau de vorbă cu oameni care au un comportament abuziv şi ilegal", a acuzat Udrea, trâgând atenţia că un ministru ca ea are obligaţia să răspundă solicitărilor unei comisii parlamentare permanente, nu de anchetă, aşa cum a invocat Orban.Orban a trecut în revistă lipsa de solicitudine manifestată de ministru la cererile de documentaţie formulate de comisie, precum şi refuzul subordonaţilor acesteia de a se prezenta la audieri deşi constituie o obligaţie prin lege.

Preşedintele comisiei a dat citire câtorva articole din Constituţie care nu au fost repectate de Udrea, referitoare la obligaţia Guvernului de a răspunde la întrebările sau la interpelările formulate de deputaţi sau de senatori.

El a continuat pomelnicul acuzaţiilor, citând dispoziţiile Regulamentului Camerei Deputaţilor care au caracter de lege, permit acestui for să cheme la audieri şi obligă persoanele citate să se prezinte în faţa comisiei parlamnentare de anchetă. Preşedintele comisiei nu a uitat nici legea răspunderii ministeriale care stipulează faptul că guvernul şi celelalte instituţii sunt obligate să prezinte informaţiile şi documentele cerute în termen de maximum 20 de zile de la primirea solicitării.

Orban a sugerat că Udrea se face vinovată şi de prezentarea de date inexacte comisiei de anchetă. El a luat în derâdere unele afirmaţii ale ministrului potrivit cărora comisiei au fost reimise toate documentele cerute.

?După această declaraţie la sfârşitul săptămânii trecute ne-aţi mai pus la dispoziţie nişte documente. Probabil că aţi făcut o declaraţie pripită sau nu aţi fost informată cum trebuie de către subodonaţi. De asemenea, în cazul că nu ştiţi deşi sunt convins că ştiţi deja, mai mulţi subalterni ai dumneavoastră, înalţi funcţionari publici şi funcţionari publici care era obligaţi să se prezinte, nu s-au prezentat. Aţi declarat public că nici un angajat de la Ministerul turismului nu se va prezenta b la audieri, ceea ce s-a şi întâmplat? i-a imputat Orban, care a întrebat-o dacă a luat vreo măsură de sancţionare în acest sens.

Somaţie şi acuzaţii de comportament abuziv şi antepronunţare

Confuntată cu un şir de acuzaţii de ordin tehnice ministrul Turismului a ţinut să atace legalitatea comisiei.Elena Udrea a avertizat că va cere ca Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor să lămurească situaţia creată, dacă Orban nu va binevoi să soluţioneze aspectele de ilegalitate semnalate. ?Am venit la comisie cu speranţa ca cei din comisie vor rezolva problemele de ilegalitate pe care le-am sesizat. Dorim să se intre în legalitate pentru că membrii din comisie s-au antepronunţat? a explicat la final Udrea, care a acuzat atât comportamentul abuziv al unor membri ai comisiei, dar şi nerespectarea unor aspecte de ordin tehnic cum ar fi neînregistrarea numărului de 15 membri pentri o astfel de comisie prevăzut în regulament.

Udrea i-a somat pe deputaţii din Comisia de anchetă să rezolve "aspectele de ilegalitate", susţinând că nu se poate prezenta în faţa unei comisii şi să răspundă întrebărilor unui for care se află "în ilegalitate cu obiectul activităţii sale". Ministrul Turismului a susţinut că deputaţii trebuie să răspundă sesizării sale privind neregulile în funcţionarea Comisiei până miercuri, când se împlinesc 7 zile de la transmiterea adresei sale, în caz contrar urmând să sesizeze Biroul Permanent al Camerei.

"(...)Nu pot sta de vorbă în această Comisie cu oameni cu un comportament abuziv şi ilegal. Am trimis pe 26 august o sesizare Comisiei, în care am învederat aspecte care fac improprie desfăşurarea oricărei activităţi a acestei Comisiii: incompatibilitatea unor membri ai Comisiei, blocajul generat de lipsa regulamentului, vacanţa unor posturi în Comisie. În conformitate cu Regulamentul Camerei Deputaţilor, dvs aveţi obligaţia să soluţionaţi, pentru intrarea în legalitate, reglementarea acestor probleme. Dacă consideraţi că nu e necesar să le soluţionaţi, mă voi adresa Biroului Permanent al Camerei. Dacă nu le veţi rezolva, Biroul Permanent trebuie să vă impună să funcţionaţi în legalitate. Faptul că aveţi majoritatea în Parlament, PSD şi PNL, nu înseamnă că trebuie să vă abateţi de la legile acestei ţări", a susţinut Udrea.

În ceea ce priveşte obligaţia trimiterii de documente către comisie, ministrul a susţinut că ar fi remis tot ce inseamna achiziţii de servicii de promovare a unor proiecte turistice şi nu că era obligată să trimită totaă documentaţia referitoare la alte achiziţii, precum cele de autoturisme, deşi a făcut-o.

"În baza cărei legi să vă trimit aceste documente?", a întrebat Udrea. Răspunsul lui Orban referitor la conţinutul documentului de înfiinţare a Comisiei de anchetă a fost taxat imediat de ministru care a apreciat că respectiva comisie are competenţa să verifice numai contractele de achiziţii legate de acţiunea de promovare a turismului. "Nu extindeţi conţinutul articolului", a afirmat Udrea.

Ministrul a mai spus că a depus la Comisie toate documentele din prima solicitare care erau în conformitate cu obiectul de activitate al Comisiei, aşa cum a fost aprobat şi că a trimis şi altele, după ce le-a prezentat public în cadrul acţiunii "Ziua documentelor deschise", organizat săptămâna trecută la Camera Deputaţilor.

Nici o sancţiune pentru subodonaţii MT care nu s-au prezentat la audieri

Udrea a ţinut să reamintească preşedintelui Comisiei că s-a prezentat în faţa comisiei de fiecare dată când a fost chemată. Legat de prezenţa la comisie a angajaţilor ministerului Turismului, Udrea a declarat că a fost decizia individuală a fiecăruia de a nu se prezenta la audieri până când comisia nu intră în legalitate. "Nu există niciun ordin al ministrului care să interzică participarea angajaţilor ", a spus Elena Udrea, care a explicat că reticenţa angajaţilor săi de a se prezenta în faţa comisiei poate fi pusă pe lipsa de bună credinţă a membrilor acestei comiisi aşa cum dovedeşte şi interceptarea discuţilor avute de unii parlamentari la un moment dat cu privire la modul de desfăşurare a activităţii acestui for.

Întrebată de Orban de ce nu a luat nici o măsură de sancţionare a subalternilor care au dezinformat-o când i-au spus că toate actele au fost trimise Comisiei sau a clor care au preferat să nu dea curs cerrilor de audiere, ministrul PDL a replicat că nu dispune de pârghiile legislative corepunzătoare.

Parlamentarii comisiei, lăsaţi din nou cu ochii în soare

Comportamentul sfidător al ministrului Turismului i-a lăsat din nou cu gura căscată pe membrii comisiei. Stupefiaţi, aceştia şi-au regăsit aplombul abia după păsirea şedinţei de către Udrea.

"Consemnăm refuzul ministrului de a fi a doua oară audiat", a conchis Orban în timp de Udrea se deplasa deja pe holul Camerei Deputaţilor înconjurată de jurnalişti.

"Aşa cum a pornit această comisie, şi tot ce face această 'comisie Vanghelie', este evident ca raportul va fi unul incriminator", a aprecait Elena Udrea, permiţându-şi o mică glumă în răsetele jurnaliştilor "Domnule secretar de stat dai-mi voie să vă chem liftul".

În paralel, Ludovic Orban o acuza în sala de şedinţă de împiedicarea aflării adevărului, în timp ce vicepreşedintele Comisiei, Nicolae Bănicioiuaprecia că ministrul calcă în picioare Constituţia şi legile.

"Noi suntem obligaţi, ca şi membri ai acestei comisii de anchetă, în primul rând să aflăm adevărul şi să-l prezentăm opiniei publice, cetăţenilor României, iar întregul comportament al ministrului Turismului este în mod evident de împiedicare a activităţii acestei comisii şi mai ales de împiedicare a aflării adevărului de către cetăţenii români privind modul în care s-au cheltuit banii publici de către Ministerul Turismului", a declarat Orban.

"În momentul de faţă nu ştiu cine mai poate susţine că statul de drept în România mai există. Faptul este cu atât mai grav cu cât un ministru îşi permite, în clădirea Parlamentului, să vină şi să calce în picioare Constituţia României. Pentru persoana în cauză este evident faptul că nu mai contează nici jurământul de ministru, nici cel de parlamentar şi nici măcar angajamentul făcut faţă de oamenii care au votat-o. (...)Cred că s-a năruit tot acest zid al speranţei", a comentat şi social-democratul Nicolae Bănicioiu.

Concluzii preliminare: MT nu a remis documentele solicitate, iar Udrea nu a respectat prevederile legate de audieri

Resemnaţi cu eşecul audierilor în acest caz, membrii comisiei au decis să înceapă miercuri să formuleze concluzile preliminare referitoare la faptele pentru care există documente la comisie. Membrii comisiei au votat două propuneri ale lui Orban, prin care se ia act de faptul Ministerul Turimsului nu a pus la dispoziţie, în termen, toate documentele solicitate şi că unele nu au fost conforme cu realitatea. Membrii comisiei au constatat, de asemenea, că ministrul Turimsului a refuzat să se supună prevederilor legale şi constituţionale privind audierea de către deputaţi.

Elena Udrea a mai fost chemată la audieri pe 20 au­gust, când i-a acuzat pe deputaţii din comisie că încearcă să-i fabrice un dosar penal dupa care a plecat, refuzând să răspundă întrebărilor membrilor comisiei. Ministrul Turismului le-a spus atunci membrilor Comisiei de anchetă, care apar într-o înregistrare publicată în presă, că aşteaptă să îşi dea demisiile şi a părăsit sala de şedinţă unde a fost invitată la audieri, precizând că va reveni atunci când persoanele în cauză vor fi înlocuite. Cu toate că componenţa comisiei nu s-a schimbat de atunci, ministrul a descins astăzi la Parlament pentru a-şi reitera pe un ton şi mai muşcător acuzaţiile trecute.

De altfel, ministrul Turismului a depus la Parchet o plângere penală împotriva de­putaţilor Ludovic Orban, Claudiu Ţaga, Adriana Săftoiu, Aura Vasile şi Dumitru Chiriţă, care apăreau în înregistrarea şedinţei cu uşile închise ce a fost dezvăluită în presă.

Marius Vulpe, Antena3.ro

x close