Antena 3 CNN Actualitate Experiment Antena 3. Într-o sală cu 180 de locuri, doar 15 locuri ar putea să fie ocupate de spectatori!

Experiment Antena 3. Într-o sală cu 180 de locuri, doar 15 locuri ar putea să fie ocupate de spectatori!

Antena 3 a făcut un experiment la Teatrul Excelsior din București pentru a vedea ce situații aberante pot apărea dacă Guvernul nu clarifică normele pentru redeschiderea sălilor de spectacole. Într-o sală cu 180 de locuri ar putea fi ocupate cel mult 15, dacă se respectă toate măsurătorile de siguranță impuse de autorități.

Experiment Antena 3. Într-o sală cu 180 de locuri, doar 15 locuri ar putea să fie ocupate de spectatori!
Sursa foto: Hepta
de Dan Gabor    |    30 Aug 2020   •   15:00

În plus, vor fi mai mulți oameni pe scenă decât în sală. La Teatrul Excelsior din București nu a mai fost niciun spectacol din martie 2020, când a început pandemia.

Au apărut normele pentu redeschiderea restaurantelor la interior, a teatrelor, cinematografelor, librariilor, muzeelor etc

"Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise, pe baza legislației și a recomandărilor autorităților publice din România. Persoanele care coordonează fiecare producție sunt responsabile de verificarea modalității de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului riscului de infecție cu SAR-CoV-2.

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele scenarii:

Scenariul 1 – Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.

Scenariul 2 – a) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp trece peste pragul de 1,5/1000 de locuitori.
b) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori, pot decide reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori.


1. Măsuri care privesc angajații și răspunderea individuală; angajații vor respecta măsurile de precauție universală:
a) portul obligatoriu al măștii (medicală/non-medicală), care trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
b) în cazul în care angajatul are simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), acesta nu se prezintă la locul de muncă și contactează medicul de familie;
c) izolare la domiciliu, în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și anunțarea Direcției de Sănătate Publică Județeană/a municipiului București;
d) efectuarea frecventă a igienei mâinilor (cu apă și săpun sau dezinfectant avizat pe bază de alcool) și evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate; igienizarea regulată a mâinilor este preferabilă portului de mănuși de unică folosință.


2. Măsuri care privesc angajatorul:
a) elaborarea instrucțiunilor proprii pe baza evaluării de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor face evaluarea de risc și vor emite recomandări privind necesitatea purtării măștii pentru angajați, în funcție de specificul activității desfășurate;
c) responsabilul SSM va efectua instruirea angajaților în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă;
d) reluarea activității se va face gradual, în concordanță cu situația epidemiologică locală din județul/regiunea în care se află locația descrisă în cele două scenarii de mai sus;
e) plasarea, la loc vizibil, de anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces;
f) măsurarea temperaturii prin termometru non-contact, precum și efectuarea triajului observațional epidemiologic zilnic la intrarea în sală. Nu se va permite accesul persoanelor simptomatice (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată), precum și al celor care înregistrează temperatura măsurată mai mare de 37,3°C. În cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
g) organizarea spațiului de lucru astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între oricare două persoane;
h) limitarea numărului de persoane, în funcție de scenă, astfel încât fiecare persoană să aibă o suprafață aferentă de 4 m2 de spațiu;
i) promovarea măsurilor de igienă individuală;
j) plasarea de dispensere cu soluții dezinfectante atât la intrarea în clădire, în cabinele individuale, cât și în spațiile comune;
k) instruirea personalului privind măsurile de igienă;
l) dezinfecția frecventă a suprafețelor utilizate de mai mult de o persoană cu substanțe biocide autorizate;
m) dezinfectarea echipamentului tehnic: lavaliere, microfoane, walkie-talkie, căști etc. Dacă materiale și echipamentul sunt achiziționate/închiriate, trebuie stabilit un protocol împreună cu fiecare furnizor privind procedura de curățare și igienizare a acestora, astfel încât să nu fie afectate calitatea și proprietățile materialelor și echipamentelor;
n) restricționarea scenelor care implică un număr mare de persoane pe o suprafață restrânsă;
o) contactul fizic între artiști va fi limitat;
p) se vor evita scenele cu contact apropiat îndelungat ( mai mult de 15 minute, la o distanță mai mică de 1,5 m);
q) se va evita organizarea meselor cu bufet deschis.  Servirea mesei de către personalul angajat, se va face în spații special amenajate, după un program prestabilit, cu respectarea normelor în vigoare, pentru spații cu această destinație. Se vor distribui alimente ambalate și băuturi răcoritoare pentru consum individual;
r) mesele se vor servi în porții individuale, cu menținerea distanței fizice de 1,5 m;
s) încăperile în care se desfășoară activitatea vor fi aerisite periodic;
t) în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului se va efectua nebulizare o dată pe săptămână/zilnic, în afara programului de lucru, și se va efectua dezinfecția instalației de climatizare conform instrucțiunilor producătorului;
u) montarea unor panouri de plexiglas la casele de bilete;
v) informarea personalului angajat, privind măsurile de igienă atât în format scris, cât și prin ședințe zilnice scurte, la începerea programului de lucru.

3. Măsuri de precauție speciale:
a) se va evita prezența îndelungată pe scenă a artiștilor din grupele de risc (de exemplu, vârsta peste 65 de ani și/sau boli cronice asociate);
b) machiajul și coafura se vor efectua cu respectarea precauțiunilor universale: menținerea distanței fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor și dezinfecția suprafețelor înainte și după ședința de machiaj/coafor;
c) asistența la echipare/îmbrăcare va fi limitată la minimum posibil;
d) vestiarele vor fi dezinfectate regulat;
e) se recomandă folosirea transportului individual, cu autoturism personal, pe cât posibil. În cazul în care se va utiliza transportul organizat pentru mai multe persoane, se vor respecta regulile obligatorii pentru persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun;
f) se vor stabili circuite de acces complet separate ale artiștilor și ale spectatorilor;
g) în situația extraordinară în care un membru al echipei dezvoltă simptome respiratorii în timpul programului de lucru, recomandările sunt următoarele:
(i) izolarea imediată de restul echipei și organizarea transportului individual al acestuia la domiciliu și contactarea medicului de familie;
(ii) încăperea în care respectiva persoană a petrecut timp îndelungat se închide și se aerisește timp de 24 de ore;
(iii) după aerisirea spațiului, se realizează curățenia, precum și spălarea și dezinfecția riguroasă a respectivei încăperi;
(iv) cazul în care persoana a petrecut mai mult timp, în egală măsură, în mai multe încăperi, se va aplica procedura de la pct. (iii) pentru fiecare încăpere;
h) în situația în care o persoană suspectă sau confirmată cu virusul SARS-CoV-2  a fost prezentă în una sau mai multe locații de repetiție, într-un interval mai scurt de 7 zile, se aplică procedura prevăzută anterior;
i) pentru activitatea desfășurată în cadrul birourilor instituțiilor de spectacol și/sau concerte, publice sau private, se vor aplica măsuri conform Ordinului ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3.577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă.

4. Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:
a) coordonarea cu autoritățile de sănătate și cele locale astfel încât asigurarea sănătății angajaților și a publicului să reprezinte obiectivul prioritar;
b) creșterea numărului participanților va fi graduală, fazată, în concordanță cu situația epidemiologică locală, din județul în care se desfășoară spectacolul:
(i) scenariul 1 – organizarea și desfășurarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în condițiile unei rate a incidenței cumulate mai mică de 1,5/1000 de locuitori, în localitățile în care se află acestea.
(ii) scenariul 2 – a) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, pot decide restricționarea sau închiderea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp trece peste pragul de 1,5/1000 de locuitori.
b) Comitetele Județene pentru Situații de Urgență din județele unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori, pot decide reluarea activităților instituțiilor de spectacole și/sau concerte dintr-o anumită localitate, din zona de competență, dacă incidența cumulată a cazurilor din această localitate, în aceeași perioadă de timp este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori.
c) se vor plasa la loc vizibil anunțuri scrise privind regulile de distanțare fizică și cele de acces. Realizarea unei comunicări corecte şi eficiente despre măsurile de siguranţă sanitară adoptate, promovate în locaţie, dar şi pe site-ul şi pe reţelele de socializare, pentru o vizibilitate sporită şi o înţelegere cât mai bună din partea publicului;
d) accesul se face cu respectarea de către participanți a distanțării de minim  1,5 m;
e) triaj observațional la intrarea în locație: nu se va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, stare generală alterată) și temperatură mai mare de 37,3°C. Persoanele care refuză să le fie verificată temperatura nu vor avea acces în spațiul destinat;
f) accesul publicului va fi permis numai în condițiile purtării de mască (medicală/non-medicală) pe toată durata spectacolului. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul;
g) organizarea cozilor la intrarea/ ieşirea din locaţie/casa de bilete prin marcaje care să indice distanţa regulamentară de 1,5 m între persoane;
h) publicul va fi încurajat să își dezinfecteze mâinile cu dezinfectat avizat pe bază de alcool care va fi pus la dispoziție;
i) vânzarea de bilete se va face pe cât posibil online, astfel încât să contactul fizic să fie minimizat în locaţii. În cazul achiziției biletelor la casa de bilete:
(i) încurajarea utilizării plății cu cardul contactless sau telefonul;
(ii) deschiderea casei de bilete cu suficient timp înaintea spectacolului, astfel încât să fie evitată aglomeraţia;
(iii) în cazul în care accesul în sală este efectuat în imediata apropiere a casei de bilete, aceasta va fi închisă în momentul începerii accesului în sală;
k) interzicerea reutilizării pliantelor, broșurilor și alte materiale informative în format fizic;
l) dezinfecția regulată a suprafețelor;
m) evitarea pe cât posibil a formării cozilor în interiorul clădirii;
n) instituirea obligativității măsurii de purtare măștii de protecție și a mănușilor pentru persoanele care asigură paza obiectivelor;
o) biletele vor fi, pe cât posibil, scanate de către personal, şi nu rupte sau atinse cu mâna;
p) intrarea şi ieşirea din locaţie se va efectua gradual, rând cu rând, astfel încât să nu se creeze aglomeraţie:
(i) accesul în sală se va face în ordinea venirii spectatorilor cât mai devreme posibil, fără a staționa pe hol, sau în cazul în care acest lucru nu este posibil, accesul în sală se va efectua începând cu rândurile cele mai îndepărtate de intrarea în sală;
(ii) ieşirea din sală se va efectua începând cu rândurile cele mai apropiate de ieşirea din sală, pe ușile de evacuare;
q) în cazul unei instituții cu mai multe săli, se vor eşalona orele de început şi de sfârşit ale spectacolelor, în aşa fel încât să nu se suprapună orele de acces şi ieşire din mai multe săli, evitându-se astfel aglomerarea spaţiilor comune;
r) stabilirea și implementarea unor circuite distincte pentru acces şi ieşire;
s) în funcţie de dimensiunile sălii, accesul va începe cu până la o oră înainte de spectacol, pentru a evita adunarea mulţimilor, acest lucru fiind menţionat şi pe bilet, dar și în comunicarea asigurată de către organizator;
t) spectacolele se vor desfășura fără pauze pentru a se avita aglomerarea spațiilor;
u) se interzice spectatorilor consumul de alimente și băuturi în incinta instituțiilor de spectacole și/sau concerte.

5. Măsuri legate de organizarea locației:
a) stabilirea și respectarea numărului maxim de persoane permise în sală;
b) distanța dintre scenă și spectatori trebuie să fie de minim 3 m;
c) dezinfectarea cu substanțe biocide autorizate a tuturor scaunelor după și/sau înaintea fiecărui spectacol;
d) asigurarea unui sistem de aer condiţionat/ventilaţie corespunzător normelor în vigoare, pentru evitarea răspândirii particulelor în sala de cinema, precum şi în hol, toalete şi alte spaţii comune. În cazul în care cinematograful nu este în măsură să facă dovada unui sistem de aer condiționat/ventilaţie conform normelor de siguranţă sanitară, acesta va fi obligat să nu utilizeze sistemele de aer condiţionat şi/sau ventilaţie;
e) să efectueze dezinfecția și aerisirea periodică a spațiilor de activitate, suprafețelor și a tuturor obiectelor atinse frecvent de public;
f) să efectueze nebulizarea săptămânală, în afara programului de lucru, a încăperilor climatizate cu recircularea aerului;
g) alocarea unui timp suficient pentru realizarea procedurilor de dezinfectare a suprafeţelor de contact din săli după fiecare spectacol;
h) organizarea spațiului astfel încât să permită menținerea distanței fizice de 1,5 m între persoane:
(i) personalul va verifica respectarea distanţării sociale în timpul spectacolului;
(ii) referitor la distribuția locurilor în sală (atât online cât și la casele de marcat): se va aloca un scaun liber între fiecare tranzacție înregistrată. Prin excepţie de la această regulă, minorul în vârstă de sub 12 ani poate sta pe scaunul de lângă adultul însoţitor, iar un însoţitor adult poate sta lângă maximum 2 minori, fără a avea spaţii libere între ei;
(iii) vizionarea spectacolului este permisă numai cu păstrarea locului individual în sală;
i) punerea la dispoziţia publicului de substanţe dezinfectante pentru mâini;
j) respectarea distanţei obligatorii de minimum 1,5 m, în condiţiile utilizării toaletelor;
k) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de toalete, unde este posibil, pentru evitarea aglomerației;
l) punerea la dispoziție a unui număr rezonabil de recipiente/coșuri de gunoi cu capac;
m) dezinfectarea regulată a toaletelor cu substanțe biocide autorizate;
n) asigurarea permanentă a substanțelor și materialelor de curățenie/ igienizare necesare în locație;
o) asigurarea personalului de curățenie, instruit profesional, într-un număr suficient;
p) se interzice funcționarea cafenelei/bistroului/alte magazine care comercializează băuturi sau/și produse alimentare din incinta instituțiilor de spectacole și/sau concerte".

 

 

 

×
Parteneri
Ajutoarele care nu se mai dau din 2024. Milioane de români, afectaţi
x close